Chứng quyền KDH/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CKDH2106)

CW KDH/VCSC/M/Au/T/A1

2,850

-450 (-13.64%)
21/01/2022 15:00

Mở cửa3,200

Cao nhất3,200

Thấp nhất2,710

Cao nhất NY7,900

Thấp nhất NY300

KLGD66,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn19

Giá CK cơ sở50,800

Giá thực hiện49,000

Hòa vốn **51,850

S-X *1,800

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2106: CKDH2107 CSTB2109 CMWG2108 CSTB2111 CMSN2109
Trending: FLC (229.373) - DIG (155.901) - HPG (150.670) - CEO (149.294) - ROS (129.777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-43%

+/- Qua 1 tháng-37.91%

+/- Niêm yết+4.01%

Cao nhất (21/01/2022)*2,850

Thấp nhất (27/09/2021)*2,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)190,880

KLGD/Ngày (1 tháng)136,129

KLGD nhiều nhất (21/01/2022)*66,200

KLGD ít nhất (27/09/2021)*56,700

KLBQ (Niêm yết)61,450

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.