Chứng quyền KDH/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CKDH2106)

CW KDH/VCSC/M/Au/T/A1

1,870

-980 (-34.39%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa2,850

Cao nhất2,850

Thấp nhất1,810

Cao nhất NY7,900

Thấp nhất NY300

KLGD218,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn17

Giá CK cơ sở49,100

Giá thực hiện49,000

Hòa vốn **50,870

S-X *100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2106: CKDH2107 CSTB2111 CSTB2201 CMSN2107 CSTB2112
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.