Chứng quyền KDH/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CKDH2106)

CW KDH/VCSC/M/Au/T/A1

1,870

-980 (-34.39%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa2,850

Cao nhất2,850

Thấp nhất1,810

Cao nhất NY7,900

Thấp nhất NY300

KLGD218,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn17

Giá CK cơ sở49,100

Giá thực hiện49,000

Hòa vốn **50,870

S-X *100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2106: CKDH2107 CSTB2111 CMSN2107 CSTB2201 CMSN2110
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Bảng tính giá chứng quyền BlackScholes

Chỉ tiêuGiá trị
Giá hiện tại của cổ phiếu (St)49,100
Giá thực hiện Chứng quyền khi đáo hạn (X)
Ngày đáo hạn10/02/2022
Ngày giao dịch đầu tiên27/09/2021
Lãi suất phi rủi ro
Độ biến động giá kỳ vọng (annualized sigma)
Tỷ lệ chuyển đổi (n:1)
Giá chứng quyền Mua
Giá chứng quyền hiện tại
Giá chứng quyền Bán

*Độ biến động giá kỳ vọng là độ biến động giá lịch sử của chứng khoán cơ sở trong vòng 1 năm gần nhất

**Bảng tính mang tính tham khảo, Vietstock không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng bảng tính này, bao gồm và không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào do sai sót, thay đổi các yếu tố thị trường hoặc bất kỳ trường hợp nào khác.

Backtesting

Ngày giao dịchGiá CK cơ sởSố ngày đến hạnAnnualized SigmaGiá chứng quyền MuaGiá chứng quyền hiện tạiGiá chứng quyền Bán
Loading
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.