Chứng quyền CKDH02MBS21CE (HOSE: CKDH2105)

CW CKDH02MBS21CE

2,130

(%)
30/11/2021 09:21

Mở cửa2,130

Cao nhất2,130

Thấp nhất2,130

Cao nhất NY3,400

Thấp nhất NY1,710

KLGD200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn27

Giá CK cơ sở45,950

Giá thực hiện37,600

Hòa vốn **46,120

S-X *8,350

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2105: CKDH2107 CKDH2104 CKDH2106 CKDH2103 CHPG2110
Trending: HPG (162.122) - MBB (120.500) - SSI (107.397) - DIG (83.193) - TCB (74.115)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
30/11/20212,130 (0.00%)200
29/11/20212,130-230 (-9.75%)49,200
26/11/20212,360-50 (-2.07%)9,000
25/11/20212,410130 (+5.70%)115,800
24/11/20212,280130 (+6.05%)35,500
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (KDH)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CKDH2103100 (0.00%)109,500-2,82949,779KIS4 tháng
CKDH21042,43060 (+2.53%)1,1001,95048,860SSI5 tháng
CKDH21052,130 (0.00%)2008,35046,120MBS4 tháng
CKDH21062,760-280 (-9.21%)26,100-3,05051,760VCI6 tháng
CKDH21071,110 (0.00%)2,06252,768KIS7 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21061,590-40 (-2.45%)1,70098,1008,800102,0204.5 tháng
CHPG2112860100 (+13.16%)2,50048,700-20054,0604 tháng
CKDH21052,130 (0.00%)20045,9508,35046,1204 tháng
CSTB210875050 (+7.14%)12,90029,9501,95031,0003.5 tháng
CTCB21071,30020 (+1.56%)20052,8005,30056,6004 tháng
CVHM210877030 (+4.05%)4,90085,10010692,0094 tháng
CVNM2110650 (0.00%)88,000-2,24196,6314.5 tháng
CVRE2108980160 (+19.51%)30030,3501,95032,3204 tháng
CACB21011,41040 (+2.92%)6,20034,3502,95037,0404 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:KDH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:27/08/2021
Ngày niêm yết:15/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:17/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:23/12/2021
Ngày đáo hạn:27/12/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,150
Giá thực hiện:37,600
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.