Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền CKDH02MBS21CE (HOSE: CKDH2105)

CW CKDH02MBS21CE

Ngừng giao dịch

3,490

310 (+9.75%)
23/12/2021 15:00

Mở cửa3,340

Cao nhất3,750

Thấp nhất3,220

Cao nhất NY3,800

Thấp nhất NY1,510

KLGD53,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở51,700

Giá thực hiện37,600

Hòa vốn **51,560

S-X *14,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (117.495) - NVL (67.299) - MBB (64.360) - VIC (60.694) - VND (57.923)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23154,04050 (+1.25%)1,200109,00029,000112,3206 tháng
CHPG23402,370140 (+6.28%)1,50031,0006,00032,1106 tháng
CMWG231759030 (+5.36%)53,10046,200-3,80053,5406 tháng
CSTB23351,260 (0.00%)20031,55055034,7806 tháng
CTCB23113,750 (0.00%)42,20010,20043,2506 tháng
CVHM2319630-20 (-3.08%)10043,400-8,60055,1506 tháng
CVNM23161,28020 (+1.59%)31,90072,0007,47877,2286 tháng
CVPB2320710210 (+42%)66,80019,900-1,07023,0016 tháng
CVRE2321740-60 (-7.50%)65,00026,500-2,50031,9606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:KDH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:27/08/2021
Ngày niêm yết:15/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:17/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:23/12/2021
Ngày đáo hạn:27/12/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,150
Giá thực hiện:37,600
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.