Chứng quyền CKDH02MBS21CE (HOSE: CKDH2105)

CW CKDH02MBS21CE

Ngừng giao dịch

3,490

310 (+9.75%)
23/12/2021 15:00

Mở cửa3,340

Cao nhất3,750

Thấp nhất3,220

Cao nhất NY3,800

Thấp nhất NY1,510

KLGD53,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở51,700

Giá thực hiện37,600

Hòa vốn **51,560

S-X *14,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2105: CKDH2107 CFPT2105 CKDH2106 CHPG2119 CMSN2104
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (KDH)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CKDH21061,870-980 (-34.39%)1 : 149,00010050,870VCIMuaChâu Âu6 tháng08/02/2022
CKDH21071,260-150 (-10.64%)8 : 143,8885,21253,968KISMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CMWG21141,440-330 (-18.64%)12 : 1129,900130,000-100147,280MWGMuaChâu Âu4.5 tháng18/04/2022
CTPB21012,700-700 (-20.59%)3.70 : 137,75033,3334,41743,323TPBMuaChâu Âu4 tháng04/04/2022
CVIC21101,140-90 (-7.32%)10 : 195,000102,000-7,000113,400VICMuaChâu Âu4 tháng04/04/2022
CVPB21111,650-170 (-9.34%)4 : 133,45034,000-55040,600VPBMuaChâu Âu4.5 tháng18/04/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.