Chứng quyền CKDH02MBS21CE (HOSE: CKDH2105)

CW CKDH02MBS21CE

Ngừng giao dịch

3,490

310 (+9.75%)
23/12/2021 15:00

Mở cửa3,340

Cao nhất3,750

Thấp nhất3,220

Cao nhất NY3,800

Thấp nhất NY1,510

KLGD53,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở51,700

Giá thực hiện37,600

Hòa vốn **51,560

S-X *14,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2105: PVD MCM FPT CMSN2203 CPOW2201
Trending: HPG (138.422) - FLC (126.190) - DIG (109.542) - CEO (93.659) - MBB (85.454)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (KDH)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CKDH2201270-50 (-15.63%)378,800-20,11863,778KIS9 tháng
CKDH2202250-10 (-3.85%)64,700-10,50053,000MBS4.5 tháng
CKDH2203390-20 (-4.88%)170,700-15,50057,780VND4.5 tháng
CKDH2204300 (0.00%)288,300-11,83355,733KIS5 tháng
CKDH220529020 (+7.41%)15,800-16,50058,870VCI6 tháng
CKDH2206510-10 (-1.92%)351,500-11,49957,079KIS5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2202140-10 (-6.67%)224,10028,950-6,15035,5204 tháng
CFPT22021,430120 (+9.16%)445,40097,7008,000104,0004.5 tháng
CHDB2202130-30 (-18.75%)328,40024,000-6,50030,8904 tháng
CHPG2204420-50 (-10.64%)190,30038,200-6,30046,6004.5 tháng
CKDH2202250-10 (-3.85%)64,70041,500-10,50053,0004.5 tháng
CSTB220390 (0.00%)263,10021,750-13,05035,0704 tháng
CTCB2202170-30 (-15%)114,30036,050-15,95052,8504 tháng
CVHM220320010 (+5.26%)92,30066,900-16,10085,0004.5 tháng
CVNM2202220-70 (-24.14%)102,60070,300-13,20085,7004.5 tháng
CVRE2202150-20 (-11.76%)671,90027,400-7,50035,3504 tháng
CACB22031,310-140 (-9.66%)15,70028,950-4,05036,9306 tháng
CHPG22111,060-310 (-22.63%)45,00038,200-6,30048,7406 tháng
CPOW22031,17020 (+1.74%)1,00012,650-3,05018,0404.5 tháng
CSTB2209720-390 (-35.14%)164,90021,750-10,25034,1606 tháng
CTCB2205900-310 (-25.62%)1,30036,050-10,45051,0006 tháng
CVHM22071,370-10 (-0.72%)11,10066,900-6,10083,9606 tháng
CVIC2206960-340 (-26.15%)1,20078,000-4,50092,1005 tháng
CVNM22061,000-190 (-15.97%)50070,300-9,70089,0006 tháng
CVPB2205850-250 (-22.73%)150,50030,950-6,55040,9005 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:KDH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:27/08/2021
Ngày niêm yết:15/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:17/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:23/12/2021
Ngày đáo hạn:27/12/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,150
Giá thực hiện:37,600
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.