Chứng quyền KDH/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (HOSE: CKDH2104)

CW KDH/5M/SSI/C/EU/Cash-11

Ngừng giao dịch

3,850

-810 (-17.38%)
17/01/2022 15:00

Mở cửa4,560

Cao nhất4,600

Thấp nhất3,850

Cao nhất NY6,990

Thấp nhất NY1,550

KLGD453,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH6,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở49,800

Giá thực hiện44,000

Hòa vốn **51,700

S-X *5,800

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2104: CKDH2106 CVRE2109 CNVL2103 TCB CACB2101
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+0.79%

+/- Niêm yết+13.24%

Cao nhất (17/01/2022)*3,850

Thấp nhất (09/09/2021)*2,090

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)364,913

KLGD nhiều nhất (09/09/2021)*1,122,400

KLGD ít nhất (17/01/2022)*453,300

KLBQ (Niêm yết)787,850

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.