Chứng quyền KDH/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (HOSE: CKDH2104)

CW KDH/5M/SSI/C/EU/Cash-11

Ngừng giao dịch

3,850

-810 (-17.38%)
17/01/2022 15:00

Mở cửa4,560

Cao nhất4,600

Thấp nhất3,850

Cao nhất NY6,990

Thấp nhất NY1,550

KLGD453,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH6,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở49,800

Giá thực hiện44,000

Hòa vốn **51,700

S-X *5,800

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2104: REE ANV CEO DXG HSG
Trending: HPG (155.010) - DIG (102.600) - FLC (92.802) - CEO (86.558) - MBB (65.257)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (KDH)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CKDH220132040 (+14.29%)430,500-19,06864,178KIS9 tháng
CKDH220222040 (+22.22%)243,400-9,45052,880MBS4.5 tháng
CKDH220328040 (+16.67%)866,400-14,45057,560VND4.5 tháng
CKDH220434050 (+17.24%)431,100-10,78356,053KIS5 tháng
CKDH220528020 (+7.69%)34,100-15,45058,840VCI6 tháng
CKDH220648090 (+23.08%)147,400-10,44956,839KIS5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2102340100 (+41.67%)1,380,90031,800-3,20035,6808 tháng
CHPG211750 (0.00%)848,90035,450-24,55060,2508 tháng
CTCB211250-10 (-16.67%)328,00037,450-17,55055,2508 tháng
CVHM211360-10 (-14.29%)226,20069,700-20,30090,3008 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:KDH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:19/08/2021
Ngày niêm yết:07/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:09/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:17/01/2022
Ngày đáo hạn:19/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:3,500
Giá thực hiện:44,000
Khối lượng Niêm yết:6,500,000
Khối lượng lưu hành:6,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.