Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.05 (HOSE: CKDH2103)

CW.KDH.KIS.M.CA.T.05

Ngừng giao dịch

50

-50 (-50%)
30/11/2021 15:00

Mở cửa70

Cao nhất100

Thấp nhất50

Cao nhất NY1,080

Thấp nhất NY50

KLGD1,237,700

NN mua-

NN bán96,360

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở46,450

Giá thực hiện48,779

Hòa vốn **49,279

S-X *-2,329

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
26/01/2022KDH: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
25/01/2022KDH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam
24/01/2022KDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Bảo hiểm HANWHA LIFE Việt Nam
24/01/2022Kỳ vọng gì khi mua CTG, KDH, HMR?
13/01/2022Hành trình đảo danh mục VNM ETF, FTSE ETF và quỹ ETF của MSCI trong năm 2021
19/01/2022KIS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
03/11/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment & Securities Co.Ltd
27/10/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS
13/10/2021KIS: Giấy ủy quyền thực hiện CBTT
09/08/2021KIS: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS
11/06/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
19/08/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
19/08/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
11/06/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
11/06/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.