Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.05 (HOSE: CKDH2103)

CW.KDH.KIS.M.CA.T.05

Ngừng giao dịch

50

-50 (-50%)
30/11/2021 15:00

Mở cửa70

Cao nhất100

Thấp nhất50

Cao nhất NY1,080

Thấp nhất NY50

KLGD1,237,700

NN mua-

NN bán96,360

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở46,450

Giá thực hiện48,779

Hòa vốn **49,279

S-X *-2,329

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2103: CKDH2206 CVJC2201 CKDH2203 CSTB2207
Trending: HPG (138.422) - FLC (126.190) - DIG (109.542) - CEO (93.659) - MBB (85.454)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Niêm yết-95.65%

Cao nhất (30/08/2021)*930

Thấp nhất (30/11/2021)*50

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD nhiều nhất (30/11/2021)*1,237,700

KLGD ít nhất (30/08/2021)*772,300

KLBQ (Niêm yết)1,005,000

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.