Chứng quyền CKDH01MBS21CE (HOSE: CKDH2102)

CW CKDH01MBS21CE

5,200

80 (+1.56%)
24/06/2021 14:18

Mở cửa5,400

Cao nhất5,400

Thấp nhất5,000

Cao nhất NY8,300

Thấp nhất NY4,520

KLGD122,800

NN mua7,600

NN bán40,500

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn50

Giá CK cơ sở36,350

Giá thực hiện31,100

Hòa vốn **37,713

S-X *8,088

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2102: CKDH2002 CKDH2101 CMBB2101 CMSN2103 CREE2101
Trending: HPG (169.448) - MBB (155.550) - STB (106.115) - TCB (105.617) - CTG (100.299)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
24/06/20215,20080 (+1.56%)122,800
23/06/20215,120-570 (-10.02%)247,000
22/06/20215,690-260 (-4.37%)91,500
21/06/20215,950-150 (-2.46%)38,400
18/06/20216,100300 (+5.17%)163,400
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (KDH)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CKDH20023,450-230 (-6.25%)47,60011,51137,379KIS10 tháng
CKDH21012,850-50 (-1.72%)12,8006,05943,241KIS9 tháng
CKDH21025,20080 (+1.56%)122,8008,08837,713MBS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21013,710-230 (-5.84%)241,40083,90019,74983,3185 tháng
CHPG21048,150-230 (-2.74%)58,70050,70017,78450,8805 tháng
CMWG21031,66010 (+0.61%)115,300144,20015,700145,1005 tháng
CKDH21025,20080 (+1.56%)122,80036,3508,08837,7134 tháng
CMWG21054,300150 (+3.61%)4,200144,20012,700165,9004.5 tháng
CSTB210410,080-30 (-0.30%)18,10029,1006,20032,9804.5 tháng
CVHM21053,110130 (+4.36%)121,200112,3006,800130,3804 tháng
CVNM21042,630 (0.00%)73,30088,500-13,234127,7115 tháng
CVPB21049,000250 (+2.86%)55,40068,80019,80076,0004.5 tháng
CVRE21042,850-60 (-2.06%)45,40031,550-2,75040,0004 tháng
CHPG210613,000-220 (-1.66%)99,90050,70013,81755,9864.5 tháng
CMSN21035,180-170 (-3.18%)51,500106,10018,100119,0804 tháng
CTCB21047,140-20 (-0.28%)61,70050,8005,00060,0804.5 tháng
CTCH21022,26030 (+1.35%)37,60022,000-3,00029,5204 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:KDH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:13/04/2021
Ngày niêm yết:03/05/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/05/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:11/08/2021
Ngày đáo hạn:13/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.8175 : 1
Giá phát hành:2,800
Giá thực hiện:31,100
Giá TH điều chỉnh:28,262
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.