Chứng quyền CKDH01MBS20CE (HOSE: CKDH2004)

CW CKDH01MBS20CE

Ngừng giao dịch

2,230

130 (+6.19%)
07/04/2021 15:00

Mở cửa2,300

Cao nhất2,300

Thấp nhất2,150

Cao nhất NY5,100

Thấp nhất NY1,600

KLGD376,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở30,850

Giá thực hiện26,500

Hòa vốn **30,960

S-X *4,350

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2004: CKDH2002 CKDH2101 CKDH2001 CMBB2010 CSTB2103
Trending: MBB (117.754) - STB (115.169) - FLC (111.666) - HPG (105.419) - ROS (105.416)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
07/04/20212,230130 (+6.19%)376,000
06/04/20212,100-150 (-6.67%)201,900
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (KDH)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CKDH20011,790 (0.00%)5,62833,382KIS7 tháng
CKDH20022,140 (0.00%)4,51735,893KIS10 tháng
CKDH21011,850 (0.00%)-1,48342,583KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20176,970 (0.00%)82,10027,30082,6804.5 tháng
CHPG20266,900 (0.00%)49,55013,05050,3005 tháng
CMWG20173,180 (0.00%)133,30025,300133,4404.5 tháng
CSTB20177,410 (0.00%)22,7007,40022,7104.5 tháng
CVRE20153,790 (0.00%)35,0007,50035,0804.5 tháng
CFPT21013,070 (0.00%)82,1007,60092,9205 tháng
CHPG21043,190 (0.00%)49,5504,75054,3705 tháng
CMWG21032,010 (0.00%)133,3004,800148,6005 tháng
CPNJ21033,020 (0.00%)90,30011,50093,9004.5 tháng
CSTB21026,170 (0.00%)22,7004,70024,1704 tháng
CVHM21031,890 (0.00%)98,9005,900111,9004 tháng
CVIC21023,050 (0.00%)124,90024,900130,5004 tháng
CVNM21032,000 (0.00%)99,800-4,200124,0004.5 tháng
CVPB21026,200 (0.00%)47,20011,70047,9004 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:KDH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:10/12/2020
Ngày niêm yết:29/12/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:31/12/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:07/04/2021
Ngày đáo hạn:09/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,180
Giá thực hiện:26,500
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.