Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2022.2 (HOSE: CHPG2213)

CW.HPG.VND.M.CA.T.2022.2

Ngừng giao dịch

10

(%)
27/10/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,600

Thấp nhất NY10

KLGD552,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH9,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở17,400

Giá thực hiện26,476

Hòa vốn **26,499

S-X *-9,076

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (97.625) - HPG (96.047) - DIG (69.917) - CEO (63.906) - MWG (57.199)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG23071,32040 (+3.13%)873,2005,03427,946KIS7 tháng
CHPG23091,780110 (+6.59%)934,8003,70029,340ACBS12 tháng
CHPG23121,08040 (+3.85%)1,070,7003,92328,097KIS7 tháng
CHPG23131,38030 (+2.22%)436,8004,36728,853KIS9 tháng
CHPG23143,36020 (+0.60%)89,7006,25028,170PHS9 tháng
CHPG23151,600 (0.00%)-7734,177KIS12 tháng
CHPG23161,33050 (+3.91%)400-1,18834,208KIS15 tháng
CHPG231779020 (+2.60%)18,00081230,048KIS8 tháng
CHPG231865010 (+1.56%)79,300-1,52231,822KIS9 tháng
CHPG2319890-10 (-1.11%)92,800-2,41133,671KIS12 tháng
CHPG2320630120 (+23.53%)154,50070028,260VND5 tháng
CHPG23211,780-60 (-3.26%)581,1003,20029,840VND9 tháng
CHPG23222,05090 (+4.59%)89,100-2,30034,100VND12 tháng
CHPG232459060 (+11.32%)1,389,8001,70028,360SSI5 tháng
CHPG232548020 (+4.35%)1,802,50020029,420SSI6 tháng
CHPG2326800 (0.00%)1,363,80020030,700SSI9 tháng
CHPG2327750 (0.00%)1,000-1,30030,500HCM6 tháng
CHPG23281,860160 (+9.41%)100-80032,220HCM9 tháng
CHPG23292,35090 (+3.98%)8,300-1,30033,700HCM12 tháng
CHPG233041050 (+13.89%)904,000-3,30032,230ACBS7 tháng
CHPG2331870-20 (-2.25%)597,200-30033,220SSI12 tháng
CHPG233294040 (+4.44%)12,900-80034,140SSI13 tháng
CHPG2333910 (0.00%)621,500-1,30034,460SSI14 tháng
CHPG2334690 (0.00%)676,300-1,80035,020SSI15 tháng
CHPG233580040 (+5.26%)78,10058930,311KIS4 tháng
CHPG23361,20090 (+8.11%)100-41132,911KIS7 tháng
CHPG23371,310100 (+8.26%)200-1,96634,906KIS9 tháng
CHPG23381,57040 (+2.61%)24,100-2,29936,279KIS12 tháng
CHPG23394,570110 (+2.47%)100-2,52239,362KIS15 tháng
CHPG23402,35050 (+2.17%)1002,70032,050MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23042,36030 (+1.29%)264,80094,20023,03294,4955 tháng
CFPT23052,990 (0.00%)22,80094,20026,98696,7689 tháng
CHPG2320630120 (+23.53%)154,50027,70070028,2605 tháng
CHPG23211,780-60 (-3.26%)581,10027,7003,20029,8409 tháng
CHPG23222,05090 (+4.59%)89,10027,700-2,30034,10012 tháng
CPOW23072010 (+100%)381,50011,650-1,85013,5405 tháng
CPOW2308310 (0.00%)1,058,90011,650-35013,5509 tháng
CPOW230937010 (+2.78%)1,10011,650-2,85015,24010 tháng
CSTB2317110-10 (-8.33%)1,225,30028,200-1,80030,3305 tháng
CSTB2318620-20 (-3.13%)112,90028,200-3,80034,48010 tháng
CSTB231982050 (+6.49%)15,40028,2001,20034,3809 tháng
CVPB23051,360-20 (-1.45%)1,540,00019,6002,44321,0469 tháng
CVPB2306430-40 (-8.51%)238,60019,60053719,8835 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:30/05/2022
Ngày niêm yết:15/06/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:17/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:27/10/2022
Ngày đáo hạn:31/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:2.27 : 1
Giá phát hành:4,000
Giá thực hiện:26,476
Khối lượng Niêm yết:9,000,000
Khối lượng lưu hành:9,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.