Chứng quyền CHPG01MBS22CE (HOSE: CHPG2211)

CW CHPG01MBS22CE

300

-10 (-3.23%)
24/06/2022 15:00

Mở cửa300

Cao nhất350

Thấp nhất300

Cao nhất NY1,370

Thấp nhất NY230

KLGD108,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn115

Giá CK cơ sở21,800

Giá thực hiện44,500

Hòa vốn **34,570

S-X *-11,862

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2211: CHPG2208 CHPG2213 HPG CHPG2212 CHPG2214
Trending: HPG (158.369) - DIG (117.142) - FLC (74.302) - POW (71.737) - BSR (71.595)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
24/06/2022300-10 (-3.23%)108,500
23/06/202231010 (+3.33%)214,800
22/06/202230050 (+20%)221,500
21/06/2022250-20 (-7.41%)238,200
20/06/2022270-100 (-27.03%)753,500
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG21162010 (+100%)403,700-24,65446,514VND9 tháng
CHPG211710 (0.00%)6,854,900-23,58745,425SSI8 tháng
CHPG2201130-10 (-7.14%)62,000-15,77038,553KIS10 tháng
CHPG220214010 (+7.69%)94,700-18,96441,823KIS9 tháng
CHPG2203140-10 (-6.67%)155,600-17,15739,381HCM9 tháng
CHPG220610050 (+100%)675,800-15,18137,738KIS5 tháng
CHPG2207140-20 (-12.50%)100,200-17,15739,275VCI6 tháng
CHPG2208330-30 (-8.33%)665,000-8,45831,506ACBS6 tháng
CHPG220910030 (+42.86%)642,000-12,66035,065KIS4 tháng
CHPG2210110 (0.00%)803,600-14,34136,807KIS6 tháng
CHPG2211300-10 (-3.23%)108,500-11,86234,570MBS6 tháng
CHPG2214540-140 (-20.59%)335,000-6,94432,826KIS7 tháng
CHPG2212420-30 (-6.67%)158,400-14,98940,989KIS7 tháng
CHPG22132,48020 (+0.81%)538,500-13,20047,400VND5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB22031,000-20 (-1.96%)1,80023,800-2,62128,8236 tháng
CHPG2211300-10 (-3.23%)108,50021,800-11,86234,5706 tháng
CPOW2203750-110 (-12.79%)1,287,80013,550-2,15017,2004.5 tháng
CSTB220944010 (+2.33%)4,50021,200-10,80033,3206 tháng
CTCB2205610-10 (-1.61%)10,00035,500-11,00049,5506 tháng
CVHM2207820-10 (-1.20%)6,30063,200-7,72977,3036 tháng
CVIC220656020 (+3.70%)69,70074,600-7,90088,1005 tháng
CVNM220684010 (+1.20%)1,70071,500-8,50087,5606 tháng
CVPB2205400 (0.00%)102,00028,150-9,35039,1005 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:19/04/2022
Ngày niêm yết:13/05/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:17/10/2022
Ngày đáo hạn:19/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
TLCĐ điều chỉnh:3.0258 : 1
Giá phát hành:2,400
Giá thực hiện:44,500
Giá TH điều chỉnh:33,662
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.