Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A4 (HOSE: CHPG2207)

CW HPG/VCSC/M/Au/T/A4

140

-20 (-12.50%)
24/06/2022 15:00

Mở cửa110

Cao nhất160

Thấp nhất40

Cao nhất NY1,390

Thấp nhất NY40

KLGD100,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn93

Giá CK cơ sở21,800

Giá thực hiện51,500

Hòa vốn **39,275

S-X *-17,157

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2207: CHPG2213 CHPG2209 CHPG2206 CHPG2208 CHPG2211
Trending: HPG (158.369) - DIG (117.142) - FLC (74.302) - POW (71.737) - BSR (71.595)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
24/06/2022140-20 (-12.50%)100,200
23/06/2022160-30 (-15.79%)4,800
22/06/202219060 (+46.15%)8,600
21/06/2022130-10 (-7.14%)22,500
20/06/2022140-20 (-12.50%)8,700
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG21162010 (+100%)403,700-24,65446,514VND9 tháng
CHPG211710 (0.00%)6,854,900-23,58745,425SSI8 tháng
CHPG2201130-10 (-7.14%)62,000-15,77038,553KIS10 tháng
CHPG220214010 (+7.69%)94,700-18,96441,823KIS9 tháng
CHPG2203140-10 (-6.67%)155,600-17,15739,381HCM9 tháng
CHPG220610050 (+100%)675,800-15,18137,738KIS5 tháng
CHPG2207140-20 (-12.50%)100,200-17,15739,275VCI6 tháng
CHPG2208330-30 (-8.33%)665,000-8,45831,506ACBS6 tháng
CHPG220910030 (+42.86%)642,000-12,66035,065KIS4 tháng
CHPG2210110 (0.00%)803,600-14,34136,807KIS6 tháng
CHPG2211300-10 (-3.23%)108,500-11,86234,570MBS6 tháng
CHPG2214540-140 (-20.59%)335,000-6,94432,826KIS7 tháng
CHPG2212420-30 (-6.67%)158,400-14,98940,989KIS7 tháng
CHPG22132,48020 (+0.81%)538,500-13,20047,400VND5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2204280-60 (-17.65%)54,40023,000-8,50032,0606 tháng
CHPG2207140-20 (-12.50%)100,20021,800-17,15739,2756 tháng
CKDH220510030 (+42.86%)28,80038,450-19,55058,3006 tháng
CMBB2203150-10 (-6.25%)10,90023,700-11,80035,8006 tháng
CMWG22031,79090 (+5.29%)1,00071,900-1,67179,8006 tháng
CNVL2203380-30 (-7.32%)48,20074,000-18,50094,4006 tháng
CSTB220615010 (+7.14%)16,20021,200-16,30037,8006 tháng
CVHM2206150-10 (-6.25%)5,90063,200-20,36084,2896 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:24/03/2022
Ngày niêm yết:26/04/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:28/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/09/2022
Ngày đáo hạn:26/09/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
TLCĐ điều chỉnh:2.2694 : 1
Giá phát hành:2,200
Giá thực hiện:51,500
Giá TH điều chỉnh:38,957
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.