Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A3 (HOSE: CHPG2119)

CW HPG/VCSC/M/Au/T/A3

Ngừng giao dịch

20

(%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,000

Thấp nhất NY10

KLGD858,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn1

Giá CK cơ sở37,650

Giá thực hiện53,000

Hòa vốn **53,040

S-X *-15,350

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2119: CFPT2111 CMSN2111 CMWG2113 CPNJ2110 CHPG2116
Trending: HPG (124.321) - FLC (105.649) - DIG (103.754) - CEO (87.187) - MBB (75.675)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
20/05/202220 (0.00%)858,300
19/05/202220 (0.00%)1,003,700
18/05/20222010 (+100%)413,700
17/05/202210-10 (-50%)575,500
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG2116180 (0.00%)-24,66062,130VND9 tháng
CHPG211760-10 (-14.29%)1,329,900-23,25060,300SSI8 tháng
CHPG2201380-40 (-9.52%)278,900-12,91653,466KIS10 tháng
CHPG2202310-70 (-18.42%)60,100-17,13856,988KIS9 tháng
CHPG2203390-50 (-11.36%)773,900-14,75053,060HCM9 tháng
CHPG220431050 (+19.23%)312,300-7,75046,050MBS4.5 tháng
CHPG2206260-10 (-3.70%)46,200-12,13851,488KIS5 tháng
CHPG2207500 (0.00%)3,300-14,75053,000VCI6 tháng
CHPG22081,070-60 (-5.31%)373,500-3,25045,350ACBS6 tháng
CHPG2209460 (0.00%)100-8,80549,235KIS4 tháng
CHPG2210570-50 (-8.06%)300-11,02752,337KIS6 tháng
CHPG2211690-130 (-15.85%)482,700-7,75047,260MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2204400-10 (-2.44%)2,60024,200-7,30032,3006 tháng
CHPG2207500 (0.00%)3,30036,750-14,75053,0006 tháng
CKDH2205260-10 (-3.70%)34,80040,900-17,10058,7806 tháng
CMBB2203330-60 (-15.38%)43,60026,300-9,20036,1606 tháng
CMWG2203980-20 (-2%)59,900130,800-17,200154,8606 tháng
CNVL2203500-230 (-31.51%)70076,400-16,10095,0006 tháng
CSTB2206220-40 (-15.38%)121,40020,350-17,15037,9406 tháng
CVHM2206330-80 (-19.51%)8,20066,700-19,30087,6506 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:23/11/2021
Ngày niêm yết:20/12/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:22/12/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:20/05/2022
Ngày đáo hạn:24/05/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:3,360
Giá thực hiện:53,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.