Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CHPG2115)

CW.HPG.VND.M.CA.T.2021.2

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,500

Thấp nhất NY10

KLGD596,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH7,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở40,700

Giá thực hiện56,000

Hòa vốn **56,050

S-X *-15,300

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (242.474) - HPG (198.265) - DIG (109.580) - CEO (87.374) - PDR (78.922)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG221410 (0.00%)170,100-12,39428,820KIS7 tháng
CHPG221220 (0.00%)60,700-11,47927,980KIS7 tháng
CHPG221513010 (+8.33%)218,800-6,64924,299KIS9 tháng
CHPG2216250150 (+150%)429,200-2,65019,750VND5 tháng
CHPG221720 (0.00%)674,000-8,65025,040VND5 tháng
CHPG221810 (0.00%)16,000-8,53824,928KIS4 tháng
CHPG221918030 (+20%)86,100-10,53827,788KIS7 tháng
CHPG222020 (0.00%)1,282,900-7,65024,040SSI4 tháng
CHPG222190 (0.00%)2,658,600-8,65025,360SSI7 tháng
CHPG222324080 (+50%)1,672,700-6,15022,980HCM6 tháng
CHPG222428060 (+27.27%)679,300-5,87223,342KIS5 tháng
CHPG222578060 (+8.33%)712,500-65019,340ACBS8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB220511030 (+37.50%)757,30022,250-1,75024,2204.5 tháng
CFPT220620-10 (-33.33%)378,80074,300-16,64391,0414.5 tháng
CFPT2207470130 (+38.24%)151,30074,30016276,9264.5 tháng
CHPG2216250150 (+150%)429,20016,350-2,65019,7505 tháng
CHPG221720 (0.00%)674,00016,350-8,65025,0405 tháng
CKDH221040 (0.00%)9,70024,000-15,00039,1605 tháng
CMBB220840 (0.00%)603,40017,200-5,30022,5675 tháng
CMWG22084020 (+100%)241,50040,150-22,85063,3205 tháng
CTCB220820 (0.00%)10,60024,600-15,40040,0405 tháng
CTCB220920 (0.00%)399,50024,600-9,40034,0605 tháng
CTPB220510 (0.00%)17,60021,000-7,00028,0204.5 tháng
CVHM221210 (0.00%)14,20050,200-14,80065,0504.5 tháng
CVPB220850 (0.00%)71,80016,100-2,55018,7504.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:28/09/2021
Ngày niêm yết:15/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:24/01/2022
Ngày đáo hạn:26/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:56,000
Khối lượng Niêm yết:7,000,000
Khối lượng lưu hành:7,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.