Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CHPG2115)

CW.HPG.VND.M.CA.T.2021.2

770

20 (+2.67%)
30/11/2021 09:18

Mở cửa770

Cao nhất770

Thấp nhất770

Cao nhất NY2,500

Thấp nhất NY710

KLGD600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH7,000,000

Số ngày đến hạn57

Giá CK cơ sở48,850

Giá thực hiện56,000

Hòa vốn **59,850

S-X *-7,150

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2115: CHPG2117 CHPG2118 CHPG2114 CHPG2116 CHPG2111
Trending: HPG (162.122) - MBB (120.500) - SSI (107.397) - DIG (83.193) - TCB (74.115)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
30/11/202177020 (+2.67%)600
29/11/2021750-70 (-8.54%)354,200
26/11/2021820-20 (-2.38%)390,800
25/11/2021840-20 (-2.33%)398,200
24/11/2021860-90 (-9.47%)839,400
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG21091,950100 (+5.41%)6,700-6,15056,950VCI6 tháng
CHPG2110960 (0.00%)4,85048,800ACBS4 tháng
CHPG21111,13030 (+2.73%)83,10085053,650SSI5 tháng
CHPG2112860100 (+13.16%)2,500-5054,060MBS4 tháng
CHPG21131,830-10 (-0.54%)400-2,65058,820HCM6 tháng
CHPG211480010 (+1.27%)10,400-7,93964,789KIS7 tháng
CHPG211577020 (+2.67%)600-7,15059,850VND4 tháng
CHPG21161,900 (0.00%)-12,56069,010VND9 tháng
CHPG21171,15020 (+1.77%)500-11,15065,750SSI8 tháng
CHPG21181,130 (0.00%)-13,14967,649KIS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT2107830 (0.00%)98,400400107,9604 tháng
CHPG211577020 (+2.67%)60048,850-7,15059,8504 tháng
CMBB2106650170 (+35.42%)10030,050-3,95036,6004 tháng
CMSN21091,710120 (+7.55%)500153,0003,000170,5204.3 tháng
CMWG21101,350 (0.00%)138,7007,700147,2004 tháng
CPNJ2108920 (0.00%)100,2003,200109,8804.3 tháng
CSTB21111,300 (0.00%)30,0505033,9004.3 tháng
CTCB21101,000 (0.00%)52,800-1,20061,0004.3 tháng
CVHM21121,130 (0.00%)90085,2001,20095,3004.3 tháng
CVPB2109820 (0.00%)38,700-2,41144,3014 tháng
CVRE2111680 (0.00%)1,10030,350-1,65034,7204 tháng
CFPT21083,330 (0.00%)98,400-8,435126,8159 tháng
CHPG21161,900 (0.00%)48,850-12,56069,0109 tháng
CTCB21112,000 (0.00%)52,800-3,55064,3506 tháng
CVPB21102,820 (0.00%)38,700-2,12547,0856 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:28/09/2021
Ngày niêm yết:15/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:24/01/2022
Ngày đáo hạn:26/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:56,000
Khối lượng Niêm yết:7,000,000
Khối lượng lưu hành:7,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.