Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13 (HOSE: CHPG2114)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.13

340

(%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa340

Cao nhất360

Thấp nhất330

Cao nhất NY1,730

Thấp nhất NY240

KLGD169,100

NN mua42,100

NN bán110,800

KLCPLH17,700,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở43,450

Giá thực hiện56,789

Hòa vốn **60,189

S-X *-13,339

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2114: CHPG2202 CHPG2115 CHPG2113 CHPG2203 PPH
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
11/01/2022Bảng xếp hạng vốn hóa: FPT và HPG bứt tốc, VNM tụt hạng
10/01/2022Năm 2021, Hòa Phát đã bán ra tổng cộng 8.8 triệu tấn thép các loại
24/12/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/12: VN-Index thử thách lại đường Middle
23/12/2021Giá thép thế giới giảm mạnh, cổ phiếu thép liên tục dò đáy
21/12/2021HPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Mạnh Hùng
19/01/2022KIS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
03/11/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment & Securities Co.Ltd
27/10/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS
13/10/2021KIS: Giấy ủy quyền thực hiện CBTT
09/08/2021KIS: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS
31/05/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
31/05/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35
29/07/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
29/07/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
04/06/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.