Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13 (HOSE: CHPG2114)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.13

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
25/04/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,730

Thấp nhất NY10

KLGD4,841,900

NN mua194,350

NN bán165,030

KLCPLH17,700,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở40,750

Giá thực hiện56,789

Hòa vốn **56,889

S-X *-16,039

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2114: FLC NLG CHPG2204 CHPG2209 TDM
Trending: FLC (143.705) - HPG (136.256) - DIG (120.547) - CEO (97.059) - MBB (82.142)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
26/04/2022HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2114
19/04/2022CHPG2114: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
13/04/2022CHPG2114: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
07/04/2022CHPG2114: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
19/01/2022Chứng quyền CHPG2114: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm
16/05/2022Tập đoàn Hòa Phát bị phạt vì không đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập
16/05/2022Kỳ vọng gì ở cổ phiếu "trụ" CTG, HPG và GAS?
10/05/2022Phân tích kỹ thuật phiên chiều 10/05: Áp lực bán vẫn còn
10/05/2022HPG: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2022
29/04/2022HPG: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan
18/04/2022KIS: Thông báo quyết định của VNX về việc chấp thuận Thành viên GD đối với KIS
06/04/2022Thị phần môi giới cổ phiếu HOSE quý 1/2022: TCBS vượt HSC góp mặt trong top 4 
08/03/2022KIS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
08/03/2022KIS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14
21/02/2022KIS: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty
31/05/2021Dividend payment in cash with 5.00% for 2020
31/05/2021Dividend payment by share with 35.00% for 2020
29/07/2020Dividend payment in cash with 5.00% for 2019
29/07/2020Dividend payment by share with 20.00% for 2019
04/06/2019Dividend payment by share with 30.00% for 2018
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.