CW HPG-HSC-MET 07 (HOSE: CHPG2113)

480

-60 (-11.11%)
01/26/2022 15:00

Open640

High640

Low450

Highest(Listed)3,990

Lowest(Listed)450

Vol520,900

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares10,000,000

Time to maturity40

Underlying price43,450

Exercise price51,500

Break Even **53,420

S-X *-8,050

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CHPG2113: CHPG2203 CHPG2201 HPG CHPG2119 CTCB2109
Trending: FLC (226,893) - HPG (158,896) - DIG (149,369) - CEO (149,303) - ROS (129,677)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/26/2022480-60 (-11.11%)520,900
01/25/202254020 (+3.85%)449,400
01/24/2022520-210 (-28.77%)417,500
01/21/2022730 (0.00%)152,600
01/20/2022730-20 (-2.67%)52,000
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (HPG)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CHPG2113480-60 (-11.11%)520,900-8,05053,420HCM6 months
CHPG2114340 (0.00%)169,100-13,33960,189KIS7 months
CHPG21161,00070 (+7.53%)62,000-17,96065,410VND9 months
CHPG211759020 (+3.51%)336,300-16,55062,950SSI8 months
CHPG2118400-10 (-2.44%)175,800-18,54963,999KIS6 months
CHPG21191,43010 (+0.70%)46,000-9,55055,860VCI6 months
CHPG220188020 (+2.33%)546,500-6,21658,466KIS10 months
CHPG220269030 (+4.55%)591,600-10,43860,788KIS9 months
CHPG22031,54050 (+3.36%)254,200-8,05057,660HCM9 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (HCM)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHPG2113480-60 (-11.11%)520,90043,450-8,05053,4206 months
CSTB21093,600420 (+13.21%)1,408,90035,5506,55036,2006 months
CTCB21091,37060 (+4.58%)468,70052,4002,40055,4806 months
CVHM211076010 (+1.33%)315,20081,200-3,79490,7626 months
CVPB21081,090200 (+22.47%)616,20035,9009038,8366 months
CVRE21091,450130 (+9.85%)1,354,90033,9004,90034,8006 months
CFPT21091,150-220 (-16.06%)117,90086,000-10,000105,2006 months
CMBB21072,690240 (+9.80%)810,80033,3003,30035,3806 months
CMSN21101,550-310 (-16.67%)851,400147,0005,181157,2996 months
CMWG21111,150250 (+27.78%)330,200131,9001,900141,5006 months
CVIC21071,800 (0.00%)59,00096,4003,400111,0006 months
CVNM211277080 (+11.59%)171,60079,700-11,77297,5316 months
CACB22011,69080 (+4.97%)322,40035,450-5042,2609 months
CFPT22011,20040 (+3.45%)95,70086,000-20,000115,6009 months
CHPG22031,54050 (+3.36%)254,20043,450-8,05057,6609 months
CMBB22014,110240 (+6.20%)206,30033,3003,80037,7209 months
CMWG22012,19080 (+3.79%)63,300131,900-2,600156,4009 months
CPNJ22012,510280 (+12.56%)11,600101,0005,500115,5809 months
CSTB22024,960360 (+7.83%)684,90035,5506,05039,4209 months
CTCB22012,280120 (+5.56%)345,10052,400-2,60064,1209 months
CTPB22011,600-100 (-5.88%)86,70039,200-2,80048,4009 months
CVHM22021,22010 (+0.83%)124,80081,200-11,800102,7609 months
CVPB22011,400220 (+18.64%)544,00035,900-1,10044,0009 months
CVRE22011,500120 (+8.70%)230,10033,900-10040,0009 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:HPG
Underlying Issuer:Hoa Phat Group JSC (HOSE: HPG)
CW Issuer:Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:6 months
Publish date:09/06/2021
Listing date:10/01/2021
First trading date:10/05/2021
Final trading day:03/03/2022
Maturity Date:03/07/2022
Conversion Ratio:4 : 1
Offering Price:2,400
Exercise price:51,500
Listed Shares:10,000,000
Outstanding Shares:10,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.