Chứng quyền HPG-HSC-MET 07 (HOSE: CHPG2113)

CW HPG-HSC-MET 07

480

-60 (-11.11%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa640

Cao nhất640

Thấp nhất450

Cao nhất NY3,990

Thấp nhất NY450

KLGD520,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn40

Giá CK cơ sở43,450

Giá thực hiện51,500

Hòa vốn **53,420

S-X *-8,050

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2113: CHPG2203 HPG CHPG2201 CHPG2119 CHPG2202
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.