Chứng quyền HPG-HSC-MET 07 (HOSE: CHPG2113)

CW HPG-HSC-MET 07

480

-60 (-11.11%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa640

Cao nhất640

Thấp nhất450

Cao nhất NY3,990

Thấp nhất NY450

KLGD520,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn40

Giá CK cơ sở43,450

Giá thực hiện51,500

Hòa vốn **53,420

S-X *-8,050

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2113: CHPG2203 CHPG2201 HPG CHPG2119 CTCB2109
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHPG2113480-60 (-11.11%)4 : 151,500-8,05053,420HCMMuaChâu Âu6 tháng03/03/2022
CHPG2114340 (0.00%)10 : 156,789-13,33960,189KISMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CHPG21161,00070 (+7.53%)4 : 161,410-17,96065,410VNDMuaChâu Âu9 tháng04/07/2022
CHPG211759020 (+3.51%)5 : 160,000-16,55062,950SSIMuaChâu Âu8 tháng29/06/2022
CHPG2118400-10 (-2.44%)5 : 161,999-18,54963,999KISMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CHPG21191,43010 (+0.70%)2 : 153,000-9,55055,860VCIMuaChâu Âu6 tháng20/05/2022
CHPG220188020 (+2.33%)10 : 149,666-6,21658,466KISMuaChâu Âu10 tháng19/10/2022
CHPG220269030 (+4.55%)10 : 153,888-10,43860,788KISMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CHPG22031,54050 (+3.36%)4 : 151,500-8,05057,660HCMMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHPG2113480-60 (-11.11%)4 : 143,45051,500-8,05053,420HPGMuaChâu Âu6 tháng03/03/2022
CSTB21093,600420 (+13.21%)2 : 135,55029,0006,55036,200STBMuaChâu Âu6 tháng03/03/2022
CTCB21091,37060 (+4.58%)4 : 152,40050,0002,40055,480TCBMuaChâu Âu6 tháng03/03/2022
CVHM211076010 (+1.33%)7.59 : 181,20084,994-3,79490,762VHMMuaChâu Âu6 tháng03/03/2022
CVPB21081,090200 (+22.47%)5 : 135,90064,5009038,836VPBMuaChâu Âu6 tháng03/03/2022
CVRE21091,450130 (+9.85%)4 : 133,90029,0004,90034,800VREMuaChâu Âu6 tháng03/03/2022
CFPT21091,150-220 (-16.06%)8 : 186,00096,000-10,000105,200FPTMuaChâu Âu6 tháng06/04/2022
CMBB21072,690240 (+9.80%)2 : 133,30030,0003,30035,380MBBMuaChâu Âu6 tháng06/04/2022
CMSN21101,550-310 (-16.67%)10 : 1147,000142,0005,181157,299MSNMuaChâu Âu6 tháng06/04/2022
CMWG21111,150250 (+27.78%)10 : 1131,900130,0001,900141,500MWGMuaChâu Âu6 tháng06/04/2022
CVIC21071,800 (0.00%)10 : 196,40093,0003,400111,000VICMuaChâu Âu6 tháng06/04/2022
CVNM211277080 (+11.59%)8 : 179,70093,000-11,77297,531VNMMuaChâu Âu6 tháng06/04/2022
CACB22011,69080 (+4.97%)4 : 135,45035,500-5042,260ACBMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CFPT22011,20040 (+3.45%)8 : 186,000106,000-20,000115,600FPTMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CHPG22031,54050 (+3.36%)4 : 143,45051,500-8,05057,660HPGMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CMBB22014,110240 (+6.20%)2 : 133,30029,5003,80037,720MBBMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CMWG22012,19080 (+3.79%)10 : 1131,900134,500-2,600156,400MWGMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CPNJ22012,510280 (+12.56%)8 : 1101,00095,5005,500115,580PNJMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CSTB22024,960360 (+7.83%)2 : 135,55029,5006,05039,420STBMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CTCB22012,280120 (+5.56%)4 : 152,40055,000-2,60064,120TCBMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CTPB22011,600-100 (-5.88%)4 : 139,20042,000-2,80048,400TPBMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CVHM22021,22010 (+0.83%)8 : 181,20093,000-11,800102,760VHMMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CVPB22011,400220 (+18.64%)5 : 135,90037,000-1,10044,000VPBMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CVRE22011,500120 (+8.70%)4 : 133,90034,000-10040,000VREMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.