Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.12 (HOSE: CHPG2108)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.12

Ngừng giao dịch

1,470

20 (+1.38%)
10/08/2021 15:00

Mở cửa1,460

Cao nhất1,550

Thấp nhất1,420

Cao nhất NY8,490

Thấp nhất NY1,180

KLGD1,126,200

NN mua79,980

NN bán30,270

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở49,400

Giá thực hiện59,456

Hòa vốn **49,084

S-X *5,716

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2108: CHPG2109 CHPG2111 CHPG2112 CHPG2110 BVB
Trending: HPG (119.244) - MBB (92.328) - FLC (63.162) - VNM (61.768) - HVN (60.736)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG21095,600-100 (-1.75%)185,900-4,20060,600VCI6 tháng
CHPG21102,750-20 (-0.72%)230,2006,80057,750ACBS4 tháng
CHPG21112,480-20 (-0.80%)969,5002,80060,400SSI5 tháng
CHPG21121,860-190 (-9.27%)252,6001,90060,060MBS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB2102460-20 (-4.17%)418,70025,500-6,78335,9634 tháng
CKDH2103500-50 (-9.09%)316,60041,350-7,42953,7794 tháng
CMSN2106650-130 (-16.67%)241,400135,000-25,779173,7794 tháng
CSTB2106670-40 (-5.63%)217,20026,500-9,17842,3784 tháng
CVJC210271090 (+14.52%)127,900129,000-6,555153,3054 tháng
CVPB21051,040-120 (-10.34%)224,20067,000-6,17993,9794 tháng
CVRE2107690-10 (-1.43%)54,00028,250-4,92940,0794 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:12/04/2021
Ngày niêm yết:07/05/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:11/05/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:10/08/2021
Ngày đáo hạn:12/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:3.6736 : 1
Giá phát hành:1,200
Giá thực hiện:59,456
Giá TH điều chỉnh:43,684
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.