Chứng quyền CHPG04MBS20CE (HOSE: CHPG2104)

CW CHPG04MBS20CE

Ngừng giao dịch

8,750

1,550 (+21.53%)
01/07/2021 15:00

Mở cửa8,300

Cao nhất8,800

Thấp nhất8,300

Cao nhất NY13,000

Thấp nhất NY2,510

KLGD282,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở52,800

Giá thực hiện44,800

Hòa vốn **52,202

S-X *19,884

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2104: CHPG2105 CTCB2104 CHPG2107 CSTB2104 CHPG2103
Trending: HPG (158.922) - MBB (130.722) - CTG (117.135) - TCB (100.089) - VNM (87.661)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG21016,990 (0.00%)30,40013,05054,993KIS9 tháng
CHPG210511,190190 (+1.73%)755,50016,64247,302HCM6 tháng
CHPG21068,460-10 (-0.12%)121,10010,61749,315MBS4.5 tháng
CHPG21071,330-50 (-3.62%)122,4003,88148,505KIS4 tháng
CHPG21081,300-70 (-5.11%)289,1003,81648,459KIS4 tháng
CHPG21097,500460 (+6.53%)713,200-7,50062,500VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CKDH21026,750-260 (-3.71%)292,50040,6009,50044,6004 tháng
CMWG21055,420-230 (-4.07%)211,400170,00038,500174,8604.5 tháng
CSTB21048,590300 (+3.62%)119,80030,6507,75031,4904.5 tháng
CVHM2105980-30 (-2.97%)76,200110,5005,000113,3404 tháng
CVNM2104570-130 (-18.57%)62,60087,100-15,900108,7005 tháng
CVPB21045,700-400 (-6.56%)53,70060,50011,50066,1004.5 tháng
CVRE210490 (0.00%)137,40027,900-6,40034,4804 tháng
CHPG21068,460-10 (-0.12%)121,10047,50010,61749,3154.5 tháng
CMSN21038,110-290 (-3.45%)227,800136,00048,000136,6604 tháng
CTCB21045,830-370 (-5.97%)135,50052,0006,20057,4604.5 tháng
CTCH210270 (0.00%)157,20018,900-6,10025,1404 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:05/02/2021
Ngày niêm yết:03/03/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/03/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:01/07/2021
Ngày đáo hạn:05/07/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
TLCĐ điều chỉnh:2.2042 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:44,800
Giá TH điều chỉnh:32,916
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.