Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.03 (HOSE: CHPG2103)

CW.HPG.VND.M.CA.T.2020.03

7,700

200 (+2.67%)
16/04/2021 15:00

Mở cửa7,500

Cao nhất8,010

Thấp nhất7,060

Cao nhất NY8,010

Thấp nhất NY2,910

KLGD415,500

NN mua5,300

NN bán10,000

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn80

Giá CK cơ sở54,600

Giá thực hiện42,000

Hòa vốn **57,400

S-X *12,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2103: CHPG2105 CHPG2104 CHPG2102 CHPG2101 CHPG2026
Trending: HPG (142.376) - ROS (140.014) - FLC (117.893) - MBB (110.008) - STB (108.921)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
16/04/20217,700200 (+2.67%)415,500
15/04/20217,500500 (+7.14%)317,900
14/04/20217,0001,100 (+18.64%)492,200
13/04/20215,900-180 (-2.96%)434,800
12/04/20216,080840 (+16.03%)520,500
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG20186,160-10 (-0.16%)869,10024,60154,639KIS9 tháng
CHPG202031,500 (0.00%)31,60028,60057,500VND9 tháng
CHPG202213,740-50 (-0.36%)29,40027,60054,480HCM7 tháng
CHPG20269,000-300 (-3.23%)211,10018,10054,500MBS5 tháng
CHPG21014,900200 (+4.26%)258,2007,71266,488KIS9 tháng
CHPG210215,200-200 (-1.30%)178,10013,60056,200ACBS6 tháng
CHPG21037,700200 (+2.67%)415,50012,60057,400VND6 tháng
CHPG21045,100100 (+2%)256,9009,80060,100MBS5 tháng
CHPG21057,80020 (+0.26%)452,40012,60057,600HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG202031,500 (0.00%)31,60054,60028,60057,5009 tháng
CMWG201321,000-360 (-1.69%)15,900134,00039,328136,0909 tháng
CHPG21037,700200 (+2.67%)415,50054,60012,60057,4006 tháng
CMBB21014,050-50 (-1.22%)209,50030,2004,20034,1006 tháng
CMWG21012,620-60 (-2.24%)89,200134,00017,000143,2006 tháng
CPNJ21011,910-120 (-5.91%)233,20090,90013,64696,1716 tháng
CREE21012,530-270 (-9.64%)268,80051,0003,00058,1206 tháng
CTCB21024,770-360 (-7.02%)261,90040,4504,45045,5406 tháng
CVHM21022,980130 (+4.56%)1,063,200101,00014,000116,8006 tháng
CVNM21021,850-70 (-3.65%)161,90096,900-12,094127,3286 tháng
CVPB21016,900-410 (-5.61%)106,70048,95011,95050,8006 tháng
CVRE21022,010-120 (-5.63%)508,10033,9503,95038,0406 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:06/01/2021
Ngày niêm yết:05/02/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:09/02/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:02/07/2021
Ngày đáo hạn:06/07/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:3,900
Giá thực hiện:42,000
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.