Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02 (HOSE: CHPG2102)

CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02

29,200

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY35,600

Thấp nhất NY7,700

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn12

Giá CK cơ sở51,700

Giá thực hiện41,000

Hòa vốn **51,578

S-X *21,576

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2102: CHPG2103 CHPG2104 CHPG2105 CHPG2020 CHPG2106
Trending: HPG (173.405) - MBB (151.678) - STB (106.456) - TCB (102.059) - CTG (95.799)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
23/06/2021Những điểm nhấn đáng chú ý trước thềm Đại hội của HPX
22/06/2021HPG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
21/06/2021HOSE: Thông báo công văn của VSD về ngày điều chỉnh room của mã chứng khoán HPG
21/06/2021HPG: Thông báo công văn của VSD về ngày điều chỉnh room của mã chứng khoán HPG
21/06/2021HPG rót 2,000 tỷ đồng tăng vốn cho công ty con
22/06/2021ACBS: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ)
14/06/2021ACBS: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký tăng Vốn điều lệ
14/06/2021ACBS: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận đóng cửa Chi nhánh Đồng Nai
11/06/2021ACBS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận đóng cửa chi nhánh Đồng Nai
09/06/2021ACB sẽ góp thêm 1,500 tỷ đồng để tăng vốn cho ACBS
31/05/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
31/05/2021Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35
29/07/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
29/07/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
04/06/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.