Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02 (HOSE: CHPG2102)

CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02

29,200

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY35,600

Thấp nhất NY7,700

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn12

Giá CK cơ sở51,700

Giá thực hiện41,000

Hòa vốn **70,200

S-X *10,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2102: CHPG2103 CHPG2104 CHPG2020 CHPG2105 CHPG2106
Trending: HPG (173.405) - MBB (151.678) - STB (106.456) - TCB (102.059) - CTG (95.799)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.