Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.02 (HOSE: CHPG2020)

CW.HPG.VND.M.CA.T.2020.02

35,200

3,700 (+11.75%)
19/04/2021 15:00

Mở cửa31,500

Cao nhất35,300

Thấp nhất29,720

Cao nhất NY35,300

Thấp nhất NY6,200

KLGD62,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn72

Giá CK cơ sở57,800

Giá thực hiện26,000

Hòa vốn **61,200

S-X *31,800

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2020: CHPG2018 CHPG2026 CHPG2105 CHPG2022 CHPG2102
Trending: HPG (143.973) - ROS (141.531) - FLC (118.697) - MBB (109.306) - STB (108.506)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
19/04/202135,2003,700 (+11.75%)62,700
16/04/202131,500 (0.00%)31,600
15/04/202131,5002,500 (+8.62%)31,300
14/04/202129,0003,150 (+12.19%)24,700
13/04/202125,85050 (+0.19%)47,800
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG20186,970810 (+13.15%)798,20027,80157,879KIS9 tháng
CHPG202035,2003,700 (+11.75%)62,70031,80061,200VND9 tháng
CHPG202215,4401,700 (+12.37%)198,20030,80057,880HCM7 tháng
CHPG202610,5101,510 (+16.78%)555,30021,30057,520MBS5 tháng
CHPG21015,400500 (+10.20%)287,20010,91268,488KIS9 tháng
CHPG210218,6003,400 (+22.37%)202,70016,80059,600ACBS6 tháng
CHPG21039,1801,480 (+19.22%)388,90015,80060,360VND6 tháng
CHPG21046,000900 (+17.65%)361,40013,00062,800MBS5 tháng
CHPG21059,4501,650 (+21.15%)552,60015,80060,900HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG202035,2003,700 (+11.75%)62,70057,80031,80061,2009 tháng
CMWG201322,5801,580 (+7.52%)9,200137,40042,728139,2079 tháng
CHPG21039,1801,480 (+19.22%)388,90057,80015,80060,3606 tháng
CMBB21014,13080 (+1.98%)202,10030,5004,50034,2606 tháng
CMWG21012,960340 (+12.98%)183,200137,40020,400146,6006 tháng
CPNJ21012,160250 (+13.09%)316,50094,00016,74698,6476 tháng
CREE21012,850320 (+12.65%)349,30052,7004,70059,4006 tháng
CTCB21025,300530 (+11.11%)341,00041,6005,60046,6006 tháng
CVHM21023,670690 (+23.15%)638,200104,50017,500123,7006 tháng
CVNM21021,950100 (+5.41%)373,10096,100-12,894128,3196 tháng
CVPB21017,100200 (+2.90%)136,50049,55012,55051,2006 tháng
CVRE21022,190180 (+8.96%)715,10033,9503,95038,7606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:30/09/2020
Ngày niêm yết:20/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:22/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:28/06/2021
Ngày đáo hạn:30/06/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:5,700
Giá thực hiện:26,000
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.