Chứng quyền CHPG01MBS20CE (HOSE: CHPG2011)

CW CHPG01MBS20CE

Ngừng giao dịch

5,670

(%)
16/10/2020 15:00

Mở cửa5,670

Cao nhất5,670

Thấp nhất5,670

Cao nhất NY5,700

Thấp nhất NY1,600

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở29,100

Giá thực hiện25,200

Hòa vốn **36,540

S-X *3,900

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2011: CHPG2022 CHPG2023 CHPG2024 CMBB2009 CSTB2005
Trending: HPG (68.890) - VNM (54.144) - TCB (51.211) - MBB (40.228) - CTG (35.746)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CHPG01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG20023,730-70 (-1.84%)2,01020137,459KIS11 tháng
CHPG20089,120-460 (-4.80%)10,5002,20037,120SSI6 tháng
CHPG20101,900-10 (-0.52%)140,780-2,90040,700KIS10 tháng
CHPG201210,880-570 (-4.98%)4003,70037,380SSI6 tháng
CHPG201314,130 (0.00%)6,20038,130SSI4.5 tháng
CHPG201412,400 (0.00%)3,70038,900SSI9 tháng
CHPG201511,440-510 (-4.27%)1,0703,70037,940SSI7.5 tháng
CHPG20165,07070 (+1.40%)138,4602,70037,640HCM6 tháng
CHPG20171,060-190 (-15.20%)5001,31233,128KIS6 tháng
CHPG20181,510210 (+16.15%)1020136,039KIS9 tháng
CHPG20193,350-50 (-1.47%)175,5206,10030,800MBS3.5 tháng
CHPG20207,160-70 (-0.97%)1,2604,20033,160VND9 tháng
CHPG20213,700 (0.00%)5,20032,400HCM6 tháng
CHPG20223,250 (0.00%)3,20033,500HCM7 tháng
CHPG20233,360-190 (-5.35%)24,6301,70031,860ACBS3 tháng
CHPG20243,200 (0.00%)2,70033,900BSI6 tháng
CHPG20252,260 (0.00%)-3,80036,260VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN20085,300 (0.00%)83,80030,80079,5004 tháng
CPNJ20072,830-70 (-2.41%)10065,90012,90067,1503.5 tháng
CSTB20083,000 (0.00%)10013,1502,95013,2003.5 tháng
CVNM20092,580 (0.00%)106,400-600132,8004 tháng
CVPB20091,830110 (+6.40%)1,70023,4003,20023,8603.5 tháng
CFPT20091,920-130 (-6.34%)34,68050,6003,80052,5603.5 tháng
CHPG20193,350-50 (-1.47%)175,52030,2006,10030,8003.5 tháng
CMWG20115,500 (0.00%)104,80017,800114,5003.5 tháng
CSTB20092,800100 (+3.70%)23,10013,1502,25013,7003.5 tháng
CTCB20081,700-50 (-2.86%)47,90022,2502,25023,4003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3.5 tháng
Ngày phát hành:06/07/2020
Ngày niêm yết:21/07/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:23/07/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:16/10/2020
Ngày đáo hạn:20/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,350
Giá thực hiện:25,200
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành