Chứng quyền HPG-HSC-MET01 (HOSE: CHPG2001)

CW HPG-HSC-MET01

Ngừng giao dịch

1,510

-50 (-3.21%)
26/06/2020 15:00

Mở cửa1,510

Cao nhất1,740

Thấp nhất1,500

Cao nhất NY2,990

Thấp nhất NY60

KLGD42,510

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở27,200

Giá thực hiện24,000

Hòa vốn **27,020

S-X *3,200

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2001: CHPG1902 HPG
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG-HSC-MET01
16/09/2020Thị phần thép xây dựng Hòa Phát tăng lên mức 32%
12/09/2020VNM ETF giữ nguyên danh mục cổ phiếu Việt trong kỳ review tháng 9/2020
01/09/2020HPG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 32
28/08/2020‘Nội soi’ sức khỏe của doanh nghiệp trên sàn?
28/08/2020HPG: BCTC quý 2 năm 2020
09/09/2020HCM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
24/08/2020HCM: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
14/08/2020HCM: BCTC Tóm tắt 6 tháng đầu năm 2020
14/08/2020HCM: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2020
13/08/2020Ngôi độc tôn trên ‘sân chơi’ trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu lung lay?
29/07/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
29/07/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
04/06/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
12/06/2018Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40%
16/06/2017Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 20,000 đồng/CP