Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.03 (HOSE: CHPG1909)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.03

760

30 (+4.11%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa700

Cao nhất760

Thấp nhất700

Cao nhất NY1,980

Thấp nhất NY700

KLGD72,350

NN mua2,712

NN bán4,503

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn77

Giá CK cơ sở22,950

Giá thực hiện24,680

Hòa vốn **26,200

S-X *-1,730

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1909: CHPG2003 CHPG1907 CHPG2001 CHPG2002 HPG
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.03
17/02/2020HPG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
15/02/2020ACB kéo HNX-Index tiệm cận mốc 110
11/02/2020Hòa Phát dự kiến đầu tư 60,000 tỷ đồng cho giai đoạn mở rộng Dự án Dung Quất
10/02/2020HPG: Nghị quyết HĐQT số 01 và 02 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
31/01/2020Hòa Phát lãi ròng hơn 1,900 tỷ đồng trong quý 4/2019, nợ vay và tồn kho tăng cao
27/12/2019VRC và TNA sàn phiên thứ 3 liên tiếp, KIS giảm tỷ lệ cho vay margin
19/11/2019KIS chào bán 5 chứng quyền
28/10/2019Chọn cổ phiếu nào trong mùa báo cáo tài chính quý 3?
14/10/2019BCG, FPT, HPG và DRC có gì đáng đầu tư?
26/09/2019Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02
04/06/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
12/06/2018Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40%
16/06/2017Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 20,000 đồng/CP
30/03/2017Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50%
25/08/2016Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP