Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.03 (HOSE: CHPG1909)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.03

760

30 (+4.11%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa700

Cao nhất760

Thấp nhất700

Cao nhất NY1,980

Thấp nhất NY700

KLGD72,350

NN mua2,712

NN bán4,503

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn77

Giá CK cơ sở22,950

Giá thực hiện24,680

Hòa vốn **26,200

S-X *-1,730

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1909: CHPG2003 CHPG1907 CHPG2001 CHPG2002 HPG
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.03