Chứng quyền CHPG03MBS19CE (HOSE: CHPG1908)

CW CHPG03MBS19CE

1,860

-260 (-12.26%)
16/12/2019 10:31

Mở cửa2,110

Cao nhất2,110

Thấp nhất1,850

Cao nhất NY2,260

Thấp nhất NY1,400

KLGD37,140

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn37

Giá CK cơ sở23,800

Giá thực hiện20,500

Hòa vốn **24,220

S-X *3,300

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1908: CHPG1905 CHPG1907 CHPG1909 HPG CFPT1907
Trending: VNM (23.945) - HPG (23.764) - MSN (20.249) - FLC (17.066) - MWG (16.305)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CHPG03MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
16/12/20191,860-260 (-12.26%)37,140
13/12/20192,120-110 (-4.93%)37,280
12/12/20192,230-20 (-0.89%)35,080
11/12/20192,250-10 (-0.44%)31,610
10/12/20192,260110 (+5.12%)21,890
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19051,000-320 (-24.24%)168,47070024,100SSI6 tháng
CHPG19074,520-310 (-6.42%)132,7002,80025,520SSI6.5 tháng
CHPG19081,860-260 (-12.26%)37,1403,30024,220MBS3 tháng
CHPG19091,500-50 (-3.23%)25,100-88027,680KIS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CTCB1901650 (0.00%)13,20023,000-50024,8003 tháng
CGMD1901900-170 (-15.89%)32,01023,600-1,32927,4766 tháng
CHPG19081,860-260 (-12.26%)37,14023,8003,30024,2203 tháng
CPNJ19021,570-130 (-7.65%)13,01082,8003,80086,8503 tháng
CVNM19051,250-180 (-12.59%)16,170117,900-8,900139,3006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:22/10/2019
Ngày niêm yết:12/11/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:14/11/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:20/01/2020
Ngày đáo hạn:22/01/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,450
Giá thực hiện:20,500
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành