Chứng quyền CHPG03MBS19CE (HOSE: CHPG1908)

CW CHPG03MBS19CE

Ngừng giao dịch

2,400

150 (+6.67%)
20/01/2020 15:00

Mở cửa2,180

Cao nhất2,400

Thấp nhất2,150

Cao nhất NY2,500

Thấp nhất NY1,400

KLGD130,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở25,500

Giá thực hiện20,500

Hòa vốn **25,300

S-X *5,000

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1908: AAA CFPT1906 CFPT1908 CFPT2001 CHPG1903
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CHPG03MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19073,080130 (+4.41%)8,5102,00024,080SSI6 tháng
CHPG190975020 (+2.74%)40,190-1,68026,180KIS6 tháng
CHPG20011,22050 (+4.27%)21,250-1,00026,440HCM6 tháng
CHPG200383030 (+3.75%)207,76090024,590MBS3 tháng
CHPG20021,290 (0.00%)-6,99932,579KIS11 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CGMD190160-40 (-40%)29018,900-6,02925,0996 tháng
CVNM1905230-10 (-4.17%)5,000105,500-21,300129,1006 tháng
CFPT19082,230100 (+4.69%)208,60055,5001,50060,6906 tháng
CMSN1903160-140 (-46.67%)18,03048,950-6,75056,5003 tháng
CREE19051,18040 (+3.51%)15,78034,400-20038,1406 tháng
CVHM1903420-100 (-19.23%)24,95080,000-4,50086,6003 tháng
CVRE1904130-20 (-13.33%)128,06028,850-3,65032,8903 tháng
CHDB20021,550 (0.00%)159,82027,7501,75029,1003 tháng
CMWG20021,27040 (+3.25%)438,080107,400-2,600122,7006 tháng
CMWG200357010 (+1.79%)60,210107,400-7,100120,2003 tháng
CPNJ20011,35040 (+3.05%)34,23083,400-10090,2503 tháng
CHPG200383030 (+3.75%)207,76023,00090024,5903 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:22/10/2019
Ngày niêm yết:12/11/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:14/11/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:20/01/2020
Ngày đáo hạn:22/01/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,450
Giá thực hiện:20,500
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành