Chứng quyền HPG/6.5M/SSI/C/EU/Cash-02 (HOSE: CHPG1907)

CW HPG/6.5M/SSI/C/EU/Cash-02

Ngừng giao dịch

160

60 (+60%)
20/04/2020 15:00

Mở cửa20

Cao nhất210

Thấp nhất20

Cao nhất NY6,430

Thấp nhất NY10

KLGD344,940

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,200

Giá thực hiện21,000

Hòa vốn **21,160

S-X *200

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1907: CHPG2004 CVPB2003 HPG HSG IDI
Trending: HPG (60.697) - VNM (45.532) - MWG (42.156) - HVN (40.819) - MBB (33.832)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG/6.5M/SSI/C/EU/Cash-02

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG20011,800-280 (-13.46%)15,9903,05027,600HCM6 tháng
CHPG20021,740-170 (-8.90%)357,920-2,94933,479KIS11 tháng
CHPG20043,610-700 (-16.24%)117,2603,55027,110SSI4 tháng
CHPG20058,320-470 (-5.35%)81,5208,05027,320VND6 tháng
CHPG20063,300-320 (-8.84%)2,6205,03028,620KIS5 tháng
CHPG20074,800-620 (-11.44%)20,5804,05127,799KIS3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG20043,610-700 (-16.24%)117,26027,0503,55027,1104 tháng
CMWG200412030 (+33.33%)157,14085,300-19,700105,1204 tháng
CFPT200311,460-170 (-1.46%)30,59048,0005,30752,4787 tháng
CFPT20049,000-30 (-0.33%)20,19048,0005,30750,3784 tháng
CMBB20021,60070 (+4.58%)201,66017,900-10019,6004 tháng
CMBB20032,510-40 (-1.57%)96,74017,900-10020,5107 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:07/10/2019
Ngày niêm yết:22/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:24/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:20/04/2020
Ngày đáo hạn:22/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:4,200
Giá thực hiện:21,000
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành