Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CHPG1905)

CW HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01

Ngừng giao dịch

170

-150 (-46.88%)
26/12/2019 15:00

Mở cửa390

Cao nhất390

Thấp nhất170

Cao nhất NY4,100

Thấp nhất NY170

KLGD398,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở23,000

Giá thực hiện23,100

Hòa vốn **23,270

S-X *-100

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1905: CHPG2001 CHPG1907 HAI CHPG2003 CFPT1905
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19073,160-840 (-21%)44,2001,90024,160SSI6 tháng
CHPG1909760-160 (-17.39%)130,960-1,78026,200KIS6 tháng
CHPG20011,200-190 (-13.67%)11,020-1,10026,400HCM6 tháng
CHPG2003810-170 (-17.35%)254,93080024,530MBS3 tháng
CHPG20021,380-190 (-12.10%)1,010-7,09932,759KIS11 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CVJC19029,750-350 (-3.47%)5,130128,000-2,000139,7506 tháng
CFPT19052,620-1,150 (-30.50%)99,03053,100-1,90057,6206 tháng
CHPG19073,160-840 (-21%)44,20022,9001,90024,1606 tháng
CMBB19031,000-300 (-23.08%)130,18020,400-1,60023,0006 tháng
CREE19032,100-690 (-24.73%)2,75034,000-2,00038,1006 tháng
CVHM19026,900-1,020 (-12.88%)5,26085,10010091,9006 tháng
CVIC19026,900 (0.00%)106,900-8,100121,9006 tháng
CVNM19034,100-1,100 (-21.15%)1,200106,300-13,700124,1006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:26/06/2019
Ngày niêm yết:10/07/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:12/07/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:26/12/2019
Ngày đáo hạn:30/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:3,300
Giá thực hiện:23,100
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành