Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CHPG1905)

CW HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01

4,000

-50 (-1%)
19/08/2019 11:17

Mở cửa3,900

Cao nhất4,100

Thấp nhất3,900

Cao nhất NY4,100

Thấp nhất NY2,420

KLGD4,130

NN mua6,050

NN bán1,350

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn133

Giá CK cơ sở23,100

Giá thực hiện23,100

Hòa vốn **27,100

S-X *

Trạng thái CWATM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi
Mã xem cùng CHPG1905: CHPG1904 CHPG1901 CHPG1902 CHPG1903 CFPT1903
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
19/08/20194,10050 (+1.23%)4,120
16/08/20194,050200 (+5.19%)18,910
15/08/20193,85030 (+0.79%)42,980
14/08/20193,820160 (+4.37%)37,150
13/08/20193,660110 (+3.10%)60,350
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19011,120-30 (-2.61%)3,13020025,140MBS3 tháng
CHPG190252020 (+4%)87,270-18,89944,599KIS6 tháng
CHPG1903910-20 (-2.15%)43,730-10025,020VPBS3 tháng
CHPG19042,300-210 (-8.37%)19,11025,400SSI3 tháng
CHPG19054,000-50 (-1.23%)4,13027,100SSI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMBB19012,76060 (+2.22%)104,25022,3501,75023,3603 tháng
CFPT19028,400-1,590 (-15.92%)33,56051,8005,80054,4003 tháng
CFPT190311,700-800 (-6.40%)11,34051,8005,80057,7006 tháng
CHPG19042,300-210 (-8.37%)19,11023,10025,4003 tháng
CHPG19054,000-50 (-1.23%)4,13023,10027,1006 tháng
CMWG190433,430-1,570 (-4.49%)60,120116,90026,900123,4306 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:26/06/2019
Ngày niêm yết:10/07/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:12/07/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:26/12/2019
Ngày đáo hạn:30/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá thực hiện:23,100
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành