Chứng quyền HPG/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CHPG1904)

CW HPG/3M/SSI/C/EU/Cash-01

2,300

-210 (-8%)
19/08/2019 11:11

Mở cửa2,580

Cao nhất2,580

Thấp nhất2,300

Cao nhất NY3,000

Thấp nhất NY1,320

KLGD19,110

NN mua20,200

NN bán22,150

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn42

Giá CK cơ sở23,100

Giá thực hiện23,100

Hòa vốn **25,400

S-X *

Trạng thái CWATM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi
Mã xem cùng CHPG1904: CHPG1902 CHPG1905 CHPG1901 CHPG1903 CFPT1902
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG/3M/SSI/C/EU/Cash-01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
19/08/20192,400-110 (-4.38%)17,370
16/08/20192,51010 (+0.40%)140,260
15/08/20192,500380 (+17.92%)107,780
14/08/20192,12020 (+0.95%)174,240
13/08/20192,100100 (+5%)182,640
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19011,120-30 (-2.61%)3,13020025,140MBS3 tháng
CHPG190252020 (+4%)87,270-18,89944,599KIS6 tháng
CHPG1903910-20 (-2.15%)43,730-10025,020VPBS3 tháng
CHPG19042,300-210 (-8.37%)19,11025,400SSI3 tháng
CHPG19054,10050 (+1.23%)4,12027,200SSI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMBB19012,76060 (+2.22%)104,25022,3501,75023,3603 tháng
CFPT19028,500-1,490 (-14.91%)22,58051,9005,90054,5003 tháng
CFPT190311,700-800 (-6.40%)11,34051,9005,90057,7006 tháng
CHPG19042,300-210 (-8.37%)19,11023,10025,4003 tháng
CHPG19054,10050 (+1.23%)4,12023,10027,2006 tháng
CMWG190433,430-1,570 (-4.49%)60,120116,90026,900123,4306 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:26/06/2019
Ngày niêm yết:10/07/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:12/07/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:26/09/2019
Ngày đáo hạn:30/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá thực hiện:23,100
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành