Chứng quyền HPG/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CHPG1904)

CW HPG/3M/SSI/C/EU/Cash-01

Ngừng giao dịch

170

-30 (-15%)
26/09/2019 15:00

Mở cửa170

Cao nhất280

Thấp nhất30

Cao nhất NY3,000

Thấp nhất NY30

KLGD304,590

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở22,250

Giá thực hiện23,100

Hòa vốn **23,270

S-X *-850

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1904: CHPG1902 CHPG1905 CHPG1906 CFPT1902 CVRE1901
Trending: FLC (40.763) - VNM (29.388) - HPG (22.124) - MWG (18.182) - MBB (16.977)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG/3M/SSI/C/EU/Cash-01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG1902100-20 (-16.67%)58,990-20,09942,499KIS6 tháng
CHPG19051,900-240 (-11.21%)20,140-1,20025,000SSI6 tháng
CHPG1906130-30 (-18.75%)263,010-6,18828,348KIS3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT190313,160350 (+2.73%)3,80056,50010,50059,1606 tháng
CHPG19051,900-240 (-11.21%)20,14021,900-1,20025,0006 tháng
CMWG190436,200200 (+0.56%)5,890124,10034,100126,2006 tháng
CREE19025,950250 (+4.39%)2,70036,70070041,9503.5 tháng
CVJC190231,560-340 (-1.07%)8,200144,00014,000161,5606.5 tháng
CMBB19034,05050 (+1.25%)11,76023,0001,00026,0506.5 tháng
CMBB19042,93030 (+1.03%)2,08023,0001,00024,9303.5 tháng
CREE19036,500-650 (-9.09%)5,10036,70070042,5006.5 tháng
CVHM190215,620-2,280 (-12.74%)3,52085,400400100,6206.5 tháng
CVIC190220,300-2,250 (-9.98%)3,000116,7001,700135,3006.5 tháng
CVNM190328,5001,200 (+4.40%)6,340132,90012,900148,5006.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:26/06/2019
Ngày niêm yết:10/07/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:12/07/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:26/09/2019
Ngày đáo hạn:30/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:2,200
Giá thực hiện:23,100
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành