Chứng quyền M_HPG_VPS_CA_T (HOSE: CHPG1903)

CW M_HPG_VPS_CA_T

Ngừng giao dịch

20

-10 (-33.33%)
10/09/2019 15:00

Mở cửa20

Cao nhất200

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,570

Thấp nhất NY10

KLGD257,990

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,300

Giá thực hiện23,200

Hòa vốn **23,240

S-X *-1,900

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1903: CFPT2001 CHDB2001 CHPG2003 CVHM1902
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền M_HPG_VPS_CA_T

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG1907230210 (+1050%)34,780-2,15021,230SSI6 tháng
CHPG190910020 (+25%)136,520-5,83024,880KIS6 tháng
CHPG2001370200 (+117.65%)22,420-5,15024,740HCM6 tháng
CHPG200312010 (+9.09%)441,950-3,25022,460MBS3 tháng
CHPG2002750170 (+29.31%)7,760-11,14931,499KIS11 tháng
CHPG2004530200 (+60.61%)60,380-4,65024,030SSI4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VPS (VPBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:12/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:10/09/2019
Ngày đáo hạn:12/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:23,200
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành