Chứng quyền M_HPG_VPS_CA_T (HOSE: CHPG1903)

CW M_HPG_VPS_CA_T

910

-20 (-2%)
19/08/2019 11:05

Mở cửa810

Cao nhất950

Thấp nhất810

Cao nhất NY1,570

Thấp nhất NY320

KLGD43,330

NN mua101,250

NN bán2,250

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn24

Giá CK cơ sở23,100

Giá thực hiện23,200

Hòa vốn **25,020

S-X *-100

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi
Mã xem cùng CHPG1903: CHPG1902 CHPG1901 CHPG1904 CHPG1905 CVNM1901
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền M_HPG_VPS_CA_T

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
19/08/2019910-20 (-2.15%)43,330
16/08/2019930-20 (-2.11%)104,780
15/08/2019950-10 (-1.04%)38,400
14/08/2019960120 (+14.29%)70,010
13/08/2019840-60 (-6.67%)67,140
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19011,120-30 (-2.61%)3,13020025,140MBS3 tháng
CHPG190252020 (+4%)87,270-18,89944,599KIS6 tháng
CHPG1903910-20 (-2.15%)43,330-10025,020VPBS3 tháng
CHPG19042,400-110 (-4.38%)8,77025,500SSI3 tháng
CHPG19054,10050 (+1.23%)4,12027,200SSI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi

Chứng quyền cùng TCPH (VPBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG1903910-20 (-2.15%)43,33023,100-10025,0203 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VPS (VPBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:12/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:10/09/2019
Ngày đáo hạn:12/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá thực hiện:23,200
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành