Chứng quyền M_HPG_VPS_CA_T (HOSE: CHPG1903)

CW M_HPG_VPS_CA_T

Ngừng giao dịch

20

-10 (-33.33%)
10/09/2019 15:00

Mở cửa20

Cao nhất200

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,570

Thấp nhất NY10

KLGD257,990

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,300

Giá thực hiện23,200

Hòa vốn **23,240

S-X *-1,900

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1903: CHPG1908 CFPT1901 CHPG1904 CHPG1905 CHPG1906
Trending: VNM (24.320) - HPG (24.133) - MSN (20.185) - FLC (17.106) - MWG (16.488)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền M_HPG_VPS_CA_T

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19051,320-180 (-12%)389,51070024,420SSI6 tháng
CHPG19074,830-360 (-6.94%)137,6002,80025,830SSI6.5 tháng
CHPG19082,120-110 (-4.93%)37,2803,30024,740MBS3 tháng
CHPG19091,550-130 (-7.74%)140,800-88027,780KIS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VPS (VPBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:12/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:10/09/2019
Ngày đáo hạn:12/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:23,200
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành