Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CHPG1902)

CW HPG.KIS.M.CA.T.01

120

-10 (-7.69%)
15/10/2019 15:00

Mở cửa130

Cao nhất130

Thấp nhất110

Cao nhất NY1,290

Thấp nhất NY110

KLGD266,270

NN mua10,270

NN bán13,471

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn57

Giá CK cơ sở21,350

Giá thực hiện41,999

Hòa vốn **42,599

S-X *-20,649

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1902: CHPG1905 CHPG1906 CVNM1901 CVRE1901 HPG
Trending: VNM (25.315) - HPG (22.562) - MWG (21.029) - MBB (19.327) - FPT (18.939)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
15/10/2019120-10 (-7.69%)266,270
14/10/201913010 (+8.33%)350,780
11/10/201912010 (+9.09%)530,470
10/10/2019110-30 (-21.43%)884,430
09/10/201914010 (+7.69%)280,670
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG1902120-10 (-7.69%)266,270-20,64942,599KIS6 tháng
CHPG19051,840-10 (-0.54%)27,050-1,75024,940SSI6 tháng
CHPG1906230-20 (-8%)124,950-6,73828,548KIS3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG1902120-10 (-7.69%)266,27021,350-20,64942,5996 tháng
CVNM1901570-20 (-3.39%)603,570128,300-30,588164,5886 tháng
CHPG1906230-20 (-8%)124,95021,350-6,73828,5483 tháng
CMSN19011,050270 (+34.62%)167,40078,200-10,68894,1383 tháng
CVIC1901790-70 (-8.14%)32,940118,400-22,488144,8383 tháng
CVRE190153020 (+3.92%)14,90031,850-9,03841,9483 tháng
CDPM19012,890400 (+16.06%)12,84015,3001,31216,8784 tháng
CNVL19012,56020 (+0.79%)4,05062,1001272,3285 tháng
CSTB19011,740-60 (-3.33%)142,10011,05016212,6284 tháng
CVHM19013,430-260 (-7.05%)5,73086,400-3,488103,6085 tháng
CVJC19012,760 (0.00%)560139,600-6,078173,2785 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:11/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:09/12/2019
Ngày đáo hạn:11/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:41,999
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành