Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CHPG1902)

CW HPG.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

20

(%)
09/12/2019 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,290

Thấp nhất NY10

KLGD2,992,380

NN mua102,100

NN bán322,212

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,200

Giá thực hiện41,999

Hòa vốn **42,099

S-X *-17,799

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1902: CHPG1905 CVNM1901 CHPG1908 CHPG1907 VCB
Trending: VNM (24.106) - HPG (23.857) - MSN (20.141) - FLC (17.053) - MWG (16.417)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
09/12/201920 (0.00%)2,992,380
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19051,320-180 (-12%)389,51070024,420SSI6 tháng
CHPG19074,830-360 (-6.94%)137,6002,80025,830SSI6.5 tháng
CHPG19082,120-110 (-4.93%)37,2803,30024,740MBS3 tháng
CHPG19091,550-130 (-7.74%)140,800-88027,780KIS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CDPM190170020 (+2.94%)122,70013,300-68814,6884 tháng
CNVL1901890-70 (-7.29%)61,31055,000-7,08865,6485 tháng
CSTB1901430-10 (-2.27%)52,44010,050-83811,3184 tháng
CVHM19012,740-100 (-3.52%)16,78089,100-788100,8485 tháng
CVJC19011,960-60 (-2.97%)110144,500-1,178165,2785 tháng
CVNM19021,460-40 (-2.67%)16,050118,000-15,333147,9336 tháng
CHPG19091,550-130 (-7.74%)140,80023,800-88027,7806 tháng
CMSN19021,160-50 (-4.13%)30,70058,000-19,88983,6896 tháng
CSBT19011,060-10 (-0.93%)61018,500-2,71222,2723 tháng
CVIC19031,420 (0.00%)39,230116,000-7,000137,2006 tháng
CVRE19032,310-170 (-6.85%)5,03033,550-2,23940,4096 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:11/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:09/12/2019
Ngày đáo hạn:11/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:41,999
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành