Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CHPG1902)

CW HPG.KIS.M.CA.T.01

520

20 (+4%)
19/08/2019 10:58

Mở cửa500

Cao nhất540

Thấp nhất480

Cao nhất NY1,290

Thấp nhất NY290

KLGD87,270

NN mua154,230

NN bán91,950

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn114

Giá CK cơ sở23,100

Giá thực hiện41,999

Hòa vốn **44,599

S-X *-18,899

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi
Mã xem cùng CHPG1902: CHPG1901 CHPG1903 CHPG1904 CVNM1901 CHPG1905
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
19/08/201952020 (+4%)87,270
16/08/2019500-30 (-5.66%)174,520
15/08/2019530 (0.00%)464,410
14/08/201953010 (+1.92%)174,020
13/08/2019520-30 (-5.45%)434,380
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19011,120-30 (-2.61%)3,13015025,140MBS3 tháng
CHPG190252020 (+4%)87,270-18,94944,599KIS6 tháng
CHPG1903910-20 (-2.15%)43,330-15025,020VPBS3 tháng
CHPG19042,400-110 (-4.38%)8,770-5025,500SSI3 tháng
CHPG19054,10050 (+1.23%)4,120-5027,200SSI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG190252020 (+4%)87,27023,050-18,94944,5996 tháng
CVNM1901870 (0.00%)221,040124,800-34,088167,5886 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:11/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:09/12/2019
Ngày đáo hạn:11/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá thực hiện:41,999
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành