Chứng quyền CHPG01MBS19CE (HOSE: CHPG1901)

CW CHPG01MBS19CE

Ngừng giao dịch

110

-30 (-21.43%)
06/09/2019 15:00

Mở cửa110

Cao nhất140

Thấp nhất100

Cao nhất NY1,700

Thấp nhất NY100

KLGD283,340

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,400

Giá thực hiện22,900

Hòa vốn **23,120

S-X *-1,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1901: CHPG1907 CHPG1909 CHPG2001 CMWG1901 CMWG2001
Trending: HPG (18.573) - VCB (15.875) - CTG (15.167) - MBB (14.633) - VNM (14.546)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CHPG01MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19076,370370 (+6.17%)8,5205,30027,370SSI6 tháng
CHPG19091,900120 (+6.74%)454,6701,62028,480KIS6 tháng
CHPG20012,480450 (+22.17%)38,4502,30028,960HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CGMD190143010 (+2.38%)22,87021,550-3,37926,1466 tháng
CVNM19051,20040 (+3.45%)123,840121,300-5,500138,8006 tháng
CFPT19082,780-20 (-0.71%)201,67056,5002,50062,3406 tháng
CMSN19031,040 (0.00%)30,42053,400-2,30060,9003 tháng
CREE19052,000-50 (-2.44%)522,79037,0002,40040,6006 tháng
CVHM19031,810270 (+17.53%)13,10089,4004,90093,5503 tháng
CVRE19041,00010 (+1.01%)11,01032,60010035,5003 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:06/09/2019
Ngày đáo hạn:10/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,200
Giá thực hiện:22,900
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành