Chứng quyền CHPG01MBS19CE (HOSE: CHPG1901)

CW CHPG01MBS19CE

Ngừng giao dịch

110

-30 (-21.43%)
06/09/2019 15:00

Mở cửa110

Cao nhất140

Thấp nhất100

Cao nhất NY1,700

Thấp nhất NY100

KLGD283,340

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,400

Giá thực hiện22,900

Hòa vốn **23,120

S-X *-1,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG1901: CHPG2003 CHPG2004 CHPG1909 CHPG1907 CHPG2001
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CHPG01MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG1907230-20 (-8%)7,610-4,80021,230SSI6 tháng
CHPG190960 (0.00%)1,188,590-8,48024,800KIS6 tháng
CHPG2001100-70 (-41.18%)134,000-7,80024,200HCM6 tháng
CHPG2003110-10 (-8.33%)47,340-5,90022,430MBS3 tháng
CHPG2002450-170 (-27.42%)39,200-13,79930,899KIS11 tháng
CHPG2004190-100 (-34.48%)19,250-7,30023,690SSI4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CGMD190110-40 (-80%)78015,900-9,02924,9576 tháng
CVNM190520-20 (-50%)57,34094,100-32,700127,0006 tháng
CFPT1908250-170 (-40.48%)76,76043,100-10,90054,7506 tháng
CREE1905340-70 (-17.07%)44,40028,000-6,60035,6206 tháng
CHDB200250 (0.00%)1,10018,250-7,75026,1003 tháng
CMWG200260-50 (-45.45%)59,21063,300-46,700110,6006 tháng
CMWG200310-20 (-66.67%)25,00063,300-51,200114,6003 tháng
CPNJ200130-50 (-62.50%)79,10051,900-31,60083,6503 tháng
CHPG2003110-10 (-8.33%)47,34016,200-5,90022,4303 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:06/09/2019
Ngày đáo hạn:10/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,200
Giá thực hiện:22,900
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành