Chứng quyền CHPG01MBS19CE (HOSE: CHPG1901)

CW CHPG01MBS19CE

1,120

-30 (-3%)
19/08/2019 10:52

Mở cửa1,190

Cao nhất1,190

Thấp nhất1,120

Cao nhất NY1,700

Thấp nhất NY610

KLGD2,630

NN mua2,430

NN bán21,730

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn22

Giá CK cơ sở23,050

Giá thực hiện22,900

Hòa vốn **25,140

S-X *150

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi
Mã xem cùng CHPG1901: CHPG1902 CHPG1903 CHPG1904 CHPG1905 CFPT1901
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CHPG01MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
19/08/20191,120-30 (-2.61%)2,630
16/08/20191,150-40 (-3.36%)226,590
15/08/20191,190 (0.00%)95,390
14/08/20191,19090 (+8.18%)73,980
13/08/20191,10010 (+0.92%)55,180
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19011,120-30 (-2.61%)2,63015025,140MBS3 tháng
CHPG190253030 (+6%)87,120-18,94944,649KIS6 tháng
CHPG1903910-20 (-2.15%)43,330-15025,020VPBS3 tháng
CHPG19042,460-50 (-1.99%)4,110-5025,560SSI3 tháng
CHPG19054,10050 (+1.23%)4,120-5027,200SSI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG19011,120-30 (-2.61%)2,63023,05015025,1403 tháng
CPNJ19013,000-150 (-4.76%)12,50085,3006,50093,8003 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:06/09/2019
Ngày đáo hạn:10/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá thực hiện:22,900
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành