Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CHDB2103)

CW.HDB.KIS.M.CA.T.08

800

10 (+1.27%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa810

Cao nhất830

Thấp nhất780

Cao nhất NY1,380

Thấp nhất NY510

KLGD219,700

NN mua5,000

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở30,700

Giá thực hiện28,888

Hòa vốn **35,288

S-X *1,812

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHDB2103: CHDB2201 CMBB2109 CPNJ2109 CSTB2109 CAG
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.