Chứng quyền CHDB01MBS20CE (HOSE: CHDB2006)

CW CHDB01MBS20CE

3,750

(%)
01/10/2020 09:40

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY4,220

Thấp nhất NY880

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn7

Giá CK cơ sở24,700

Giá thực hiện24,700

Hòa vốn **24,793

S-X *5,682

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHDB2006: CHDB2005 CHDB2007 CHDB2003 CVNM2006 CVNM2005
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CHDB01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
01/10/20203,750 (0.00%)
30/09/20203,750250 (+7.14%)13,920
29/09/20203,500200 (+6.06%)57,000
28/09/20203,300150 (+4.76%)3,110
25/09/20203,150 (0.00%)3,320
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HDB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHDB20031,560230 (+17.29%)58,030-3427,136KIS11 tháng
CHDB20051,08070 (+6.93%)103,65924,367KIS4 tháng
CHDB20063,750 (0.00%)5,68224,793MBS3.5 tháng
CHDB20071,500120 (+8.70%)37,1103,31627,158KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,67020 (+1.21%)32050,4006,90051,8504 tháng
CHDB20063,750 (0.00%)24,7005,68224,7933.5 tháng
CMWG20092,800 (0.00%)410104,40022,400104,4004 tháng
CREE20043,65070 (+1.96%)1,20040,85011,35040,4504 tháng
CHPG20113,590 (0.00%)26,6001,40032,3803.5 tháng
CMSN20081,300-10 (-0.76%)30054,8001,80059,5004 tháng
CPNJ20072,15050 (+2.38%)8,12061,3008,30063,7503.5 tháng
CSTB20084,000300 (+8.11%)5,23014,0003,80014,2003.5 tháng
CVNM20092,950-20 (-0.67%)11,000108,4001,400136,5004 tháng
CVPB20092,24070 (+3.23%)12,41023,9003,70024,6803.5 tháng
CFPT20092,320100 (+4.50%)5,02050,4003,60053,7603.5 tháng
CHPG20191,97020 (+1.03%)68,12026,6002,50028,0403.5 tháng
CMWG20114,250 (0.00%)104,40017,400108,2503.5 tháng
CSTB20093,600200 (+5.88%)16,44014,0003,10014,5003.5 tháng
CTCB20082,00070 (+3.63%)1,00022,6502,65024,0003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HDB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HOSE: HDB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3.5 tháng
Ngày phát hành:24/06/2020
Ngày niêm yết:10/07/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:14/07/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:06/10/2020
Ngày đáo hạn:08/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.5399 : 1
Giá phát hành:2,180
Giá thực hiện:24,700
Giá TH điều chỉnh:19,018
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành