Chứng quyền CGMD03MBS19CE (HOSE: CGMD1901)

CW CGMD03MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

(%)
24/04/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,800

Thấp nhất NY10

KLGD27,540

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở17,450

Giá thực hiện24,929

Hòa vốn **24,957

S-X *-7,479

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CGMD03MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN2004550-20 (-3.51%)36,34054,100-90057,7504 tháng
CPNJ200430 (0.00%)180,62055,200-11,80067,1503 tháng
CTCB20041,100-100 (-8.33%)13,40019,1502,15019,2003 tháng
CVNM20032,41030 (+1.26%)88,490115,50022,717116,5724 tháng
CVPB2005800-60 (-6.98%)87,53021,2501,75021,1003 tháng
CFPT20071,27030 (+2.42%)323,27047,1003,60049,8504 tháng
CHDB20061,590-10 (-0.63%)215,91026,0501,35027,8803.5 tháng
CMWG2009760-20 (-2.56%)300,51078,600-3,40088,0804 tháng
CREE20042,10070 (+3.45%)529,49034,6005,10035,8004 tháng
CHPG20112,87030 (+1.06%)406,60024,2003,56125,3403.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:GMD
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Gemadept (HOSE: GMD)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:28/10/2019
Ngày niêm yết:12/11/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:14/11/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:24/04/2020
Ngày đáo hạn:28/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2.83 : 1
Giá phát hành:1,680
Giá thực hiện:24,929
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành