Chứng quyền CGMD03MBS19CE (HOSE: CGMD1901)

CW CGMD03MBS19CE

1,070

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY1,800

Thấp nhất NY680

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn134

Giá CK cơ sở23,600

Giá thực hiện24,929

Hòa vốn **27,957

S-X *-1,329

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CGMD1901: CDPM1901 CFPT1903 CHPG1908 CMBB1905 CMBB1906
Trending: VNM (23.945) - HPG (23.764) - MSN (20.249) - FLC (17.066) - MWG (16.305)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CGMD03MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
16/12/20191,070 (0.00%)
13/12/20191,070130 (+13.83%)39,580
12/12/201994040 (+4.44%)35,310
11/12/2019900 (0.00%)15,210
10/12/2019900-40 (-4.26%)12,130
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (GMD)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CGMD19011,070 (0.00%)-1,32927,957MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CTCB1901650 (0.00%)23,150-35024,8003 tháng
CGMD19011,070 (0.00%)23,600-1,32927,9576 tháng
CHPG19082,120 (0.00%)23,8003,30024,7403 tháng
CPNJ19021,700 (0.00%)83,5004,50087,5003 tháng
CVNM19051,430 (0.00%)118,000-8,800141,1006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:GMD
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Gemadept (HOSE: GMD)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:28/10/2019
Ngày niêm yết:12/11/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:14/11/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:24/04/2020
Ngày đáo hạn:28/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2.83 : 1
Giá phát hành:1,680
Giá thực hiện:24,929
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành