Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền FPT-HSC-MET11 (HOSE: CFPT2213)

CW FPT-HSC-MET11

Ngừng giao dịch

3,740

80 (+2.19%)
30/08/2023 15:00

Mở cửa3,660

Cao nhất3,770

Thấp nhất3,660

Cao nhất NY3,770

Thấp nhất NY1,040

KLGD4,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở96,600

Giá thực hiện74,500

Hòa vốn **95,096

S-X *33,288

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (124.485) - HPG (90.436) - DIG (67.187) - CEO (66.341) - VIC (56.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT23042,07030 (+1.47%)70,40020,53291,628VND5 tháng
CFPT23052,64010 (+0.38%)17,90024,48693,309VND9 tháng
CFPT23061,68040 (+2.44%)365,00013,61391,376SSI4 tháng
CFPT23071,840-40 (-2.13%)19,90012,62593,629SSI6 tháng
CFPT23081,78080 (+4.71%)6,00011,63694,144HCM6 tháng
CFPT23092,260120 (+5.61%)10,50011,63697,941HCM9 tháng
CFPT23102,31010 (+0.43%)1,0007,188102,784HCM12 tháng
CFPT231189060 (+7.23%)207,2002,74097,753ACBS7 tháng
CFPT23121,800-240 (-11.76%)200171100,421VCI6 tháng
CFPT23131,300 (0.00%)3,200-8,300113,000SSI10 tháng
CFPT23141,80050 (+2.86%)6,000-8,300118,000SSI15 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23081,78080 (+4.71%)6,00091,70011,63694,1446 tháng
CFPT23092,260120 (+5.61%)10,50091,70011,63697,9419 tháng
CFPT23102,31010 (+0.43%)1,00091,7007,188102,78412 tháng
CHPG2327640 (0.00%)27,000-2,00030,2806 tháng
CHPG23281,630200 (+13.99%)3,00027,000-1,50031,7609 tháng
CHPG23292,100310 (+17.32%)75,20027,000-2,00033,20012 tháng
CMBB2310400-50 (-11.11%)9,60017,850-1,15019,8006 tháng
CMBB2311940 (0.00%)2,00017,850-1,15020,8809 tháng
CMBB23121,180-150 (-11.28%)60017,850-1,65021,86012 tháng
CMSN231013010 (+8.33%)172,60062,900-20,10084,0406 tháng
CMSN2311520 (0.00%)7,30062,900-25,60092,66012 tháng
CMWG2308180 (0.00%)113,80038,800-13,20152,8926 tháng
CMWG230938010 (+2.70%)22,60038,800-15,20055,9009 tháng
CMWG231054060 (+12.50%)152,10038,800-15,70057,20012 tháng
CPOW231025050 (+25%)112,20011,300-2,70014,2506 tháng
CSTB2323540 (0.00%)11,30027,800-1,20031,1606 tháng
CSTB23241,05080 (+8.25%)3,70027,800-3,20035,2009 tháng
CSTB23251,150-110 (-8.73%)1,10027,800-3,70036,10012 tháng
CTCB230542050 (+13.51%)32,00029,900-2,10033,6806 tháng
CTCB230690060 (+7.14%)12,30029,900-2,10035,6009 tháng
CTCB2307960 (0.00%)29,900-4,10037,84012 tháng
CVHM231080-10 (-11.11%)551,20041,200-17,80059,4006 tháng
CVHM231147020 (+4.44%)74,30041,200-19,30062,85012 tháng
CVHM2312320 (0.00%)411,60041,200-14,80057,6009 tháng
CVNM23081,00020 (+2.04%)2,30068,400-60077,0009 tháng
CVPB2310610 (0.00%)10019,250-1,24321,6566 tháng
CVPB23111,390-40 (-2.80%)4,10019,250-29022,1909 tháng
CVPB23121,770 (0.00%)19,250-76623,39112 tháng
CVRE231113010 (+8.33%)277,30023,200-5,80029,5206 tháng
CVRE231245040 (+9.76%)359,40023,200-4,30029,3009 tháng
CVRE231356040 (+7.69%)6,00023,200-6,30031,74012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:01/12/2022
Ngày niêm yết:13/01/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:17/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:01/09/2023
Ngày đáo hạn:05/09/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
TLCĐ điều chỉnh:8.4983 : 1
Giá phát hành:1,800
Giá thực hiện:74,500
Giá TH điều chỉnh:63,312
Khối lượng Niêm yết:10,000,000
Khối lượng lưu hành:10,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.