Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-13 (HOSE: CFPT2208)

CW FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-13

Ngừng giao dịch

10

(%)
29/12/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,420

Thấp nhất NY10

KLGD400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH8,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở76,200

Giá thực hiện85,000

Hòa vốn **85,040

S-X *-8,800

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (142.752) - NVL (89.470) - DIG (74.426) - CEO (72.797) - HSG (54.306)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT2209250-30 (-10.71%)70,400-6,10090,500SSI7 tháng
CFPT221071010 (+1.43%)207,000-8,10097,100SSI12 tháng
CFPT2211240-20 (-7.69%)152,100-3,10087,400HCM6 tháng
CFPT22121,550-20 (-1.27%)88,20011,90085,500ACBS8 tháng
CFPT22141,69020 (+1.20%)20,9005,90092,900HCM11 tháng
CFPT22131,570-20 (-1.26%)10,3007,40090,200HCM9 tháng
CFPT23012,360 (0.00%)-2,10098,160BSI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2207410 (0.00%)326,00025,000-50027,1407 tháng
CFPT2209250-30 (-10.71%)70,40081,900-6,10090,5007 tháng
CFPT221071010 (+1.43%)207,00081,900-8,10097,10012 tháng
CHPG2221110 (0.00%)4,741,60021,300-3,70025,4407 tháng
CMBB221090 (0.00%)200,60018,950-6,55025,6807 tháng
CMBB2211170 (0.00%)542,00018,950-8,05027,68012 tháng
CMWG221250 (0.00%)63,10049,900-25,10075,5007 tháng
CSTB221857040 (+7.55%)1,775,10026,150-1,85029,1407 tháng
CTCB221140-10 (-20%)262,90028,000-14,00042,1607 tháng
CTCB2212190-10 (-5%)289,80028,000-16,00044,76012 tháng
CVHM221580-10 (-11.11%)737,50047,900-12,10060,4807 tháng
CVHM2216320-40 (-11.11%)660,60047,900-14,10064,56012 tháng
CVPB221125010 (+4.17%)192,90018,400-4,91223,6457 tháng
CVPB2212500-20 (-3.85%)707,10018,400-6,24425,97612 tháng
CVRE2215670-90 (-11.84%)288,90028,850-1,15031,3407 tháng
CVRE2216770-30 (-3.75%)299,40028,850-2,15034,08012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:31/08/2022
Ngày niêm yết:20/09/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:30/12/2022
Ngày đáo hạn:03/01/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:3,950
Giá thực hiện:85,000
Khối lượng Niêm yết:8,000,000
Khối lượng lưu hành:8,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.