Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2022.4 (HOSE: CFPT2207)

CW.FPT.VND.M.CA.T.2022.4

Ngừng giao dịch

410

100 (+32.26%)
08/12/2022 15:00

Mở cửa330

Cao nhất530

Thấp nhất330

Cao nhất NY4,340

Thấp nhất NY50

KLGD98,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở77,000

Giá thực hiện75,000

Hòa vốn **76,570

S-X *2,862

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (119.336) - HPG (91.016) - DIG (65.367) - CEO (63.875) - VIC (54.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT23042,07030 (+1.47%)70,40020,53291,628VND5 tháng
CFPT23052,64010 (+0.38%)17,90024,48693,309VND9 tháng
CFPT23061,68040 (+2.44%)365,00013,61391,376SSI4 tháng
CFPT23071,840-40 (-2.13%)19,90012,62593,629SSI6 tháng
CFPT23081,78080 (+4.71%)6,00011,63694,144HCM6 tháng
CFPT23092,260120 (+5.61%)10,50011,63697,941HCM9 tháng
CFPT23102,31010 (+0.43%)1,0007,188102,784HCM12 tháng
CFPT231189060 (+7.23%)207,2002,74097,753ACBS7 tháng
CFPT23121,800-240 (-11.76%)200171100,421VCI6 tháng
CFPT23131,300 (0.00%)3,200-8,300113,000SSI10 tháng
CFPT23141,80050 (+2.86%)6,000-8,300118,000SSI15 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23042,07030 (+1.47%)70,40091,70020,53291,6285 tháng
CFPT23052,64010 (+0.38%)17,90091,70024,48693,3099 tháng
CHPG232054070 (+14.89%)101,10027,00028,0805 tháng
CHPG23211,69090 (+5.63%)226,60027,0002,50029,5709 tháng
CHPG23221,86080 (+4.49%)86,20027,000-3,00033,72012 tháng
CPOW23075010 (+25%)267,50011,300-2,20013,6005 tháng
CPOW2308290 (0.00%)162,80011,300-70013,4509 tháng
CPOW230933010 (+3.13%)1,00011,300-3,20015,16010 tháng
CSTB2317160-10 (-5.88%)101,40027,800-2,20030,4805 tháng
CSTB231860020 (+3.45%)13,20027,800-4,20034,40010 tháng
CSTB2319780 (0.00%)40027,80080034,0209 tháng
CVPB23051,370-20 (-1.44%)1,949,60019,2502,09321,0749 tháng
CVPB2306510-40 (-7.27%)395,70019,25018720,0355 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:26/07/2022
Ngày niêm yết:16/08/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:18/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:08/12/2022
Ngày đáo hạn:12/12/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:6 : 1
TLCĐ điều chỉnh:5.9310 : 1
Giá phát hành:3,000
Giá thực hiện:75,000
Giá TH điều chỉnh:74,138
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.