Chứng quyền CFPT03MBS21CE (HOSE: CFPT2202)

CW CFPT03MBS21CE

Ngừng giao dịch

1,900

30 (+1.60%)
22/06/2022 15:00

Mở cửa2,000

Cao nhất2,000

Thấp nhất1,750

Cao nhất NY3,350

Thấp nhất NY810

KLGD199,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở84,500

Giá thực hiện89,700

Hòa vốn **89,727

S-X *10,457

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2202: CFPT2203 CFPT2108 CFPT2201 CMWG2202 CMWG2203
Trending: HPG (146.134) - DIG (114.768) - FLC (72.854) - POW (68.453) - BSR (67.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
22/06/20221,90030 (+1.60%)199,100
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT2108960250 (+35.21%)21,9001,51392,942VND9 tháng
CFPT22011,530200 (+15.04%)481,9002,20297,602HCM9 tháng
CFPT22034,000590 (+17.30%)934,00011,28291,626VND5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB22031,080 (0.00%)28,40024,500-1,92129,0156 tháng
CHPG221135020 (+6.06%)319,90022,500-11,16234,7216 tháng
CPOW2203790-30 (-3.66%)1,144,30013,900-1,80017,2804.5 tháng
CSTB220953080 (+17.78%)84,20022,550-9,45033,5906 tháng
CTCB220563080 (+14.55%)61,70036,700-9,80049,6506 tháng
CVHM220787040 (+4.82%)5,50063,800-7,12977,6926 tháng
CVIC2206500-50 (-9.09%)45,60073,600-8,90087,5005 tháng
CVNM2206790 (0.00%)11,50070,800-9,20087,1106 tháng
CVPB2205510100 (+24.39%)20,40030,000-7,50039,5405 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:09/02/2022
Ngày niêm yết:25/02/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:01/03/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/06/2022
Ngày đáo hạn:24/06/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
TLCĐ điều chỉnh:8.2546 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:89,700
Giá TH điều chỉnh:74,043
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.