Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A4 (HOSE: CFPT2111)

CW FPT/VCSC/M/Au/T/A4

Ngừng giao dịch

30

10 (+50%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa40

Cao nhất40

Thấp nhất20

Cao nhất NY2,650

Thấp nhất NY20

KLGD161,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn2

Giá CK cơ sở97,500

Giá thực hiện106,000

Hòa vốn **106,150

S-X *-8,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2111: CFPT2202 CFPT2203 CFPT2201 CHPG2119 CPNJ2110
Trending: HPG (125.433) - FLC (106.415) - DIG (103.911) - CEO (87.498) - MBB (76.666)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
19/05/2022Toàn cảnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết trong quý đầu năm 2022
17/05/2022FPT - Liên tục tạo những đỉnh mới và đáy mới cao hơn
16/05/2022FPT: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài không còn là cổ đông lớn
16/05/2022FPT: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài không còn là cổ đông lớn
13/05/2022FPT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 52
17/05/2022VCI: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
16/05/2022Tăng trưởng lợi nhuận của khối công ty chứng khoán chững lại trong quý 1/2022
12/05/2022VCI: Thông báo ký kết thành công hạn mức vay tín dụng từ các ngân hàng nước ngoài
21/04/2022VCI: BCTC quý 1 năm 2022
18/04/2022VCI: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho CBCNV
16/08/2021Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
01/06/2021Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
01/06/2021Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
17/08/2020Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13/05/2020Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.