CW.FPT.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CFPT2107)

10

-10 (-50%)
01/21/2022 15:00

Open20

High30

Low10

Highest(Listed)2,100

Lowest(Listed)10

Vol367,800

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares6,000,000

Time to maturity4

Underlying price88,200

Exercise price98,000

Break Even **98,120

S-X *-9,800

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: FLC (229,373) - DIG (155,901) - HPG (150,670) - CEO (149,294) - ROS (129,777)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/21/202210-10 (-50%)367,800
01/20/202220-20 (-50%)355,300
01/19/20224020 (+100%)605,000
01/18/202220-20 (-50%)515,200
01/17/202240-20 (-33.33%)518,400
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (FPT)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CFPT210710-10 (-50%)367,800-9,80098,120VND4 months
CFPT21082,040-110 (-5.12%)2,200-18,635119,075VND9 months
CFPT21091,47020 (+1.38%)25,600-7,800107,760HCM6 months
CFPT2110260-80 (-23.53%)356,900-16,800106,300SSI4 months
CFPT21111,000-30 (-2.91%)1,500-17,800111,000VCI6 months
CFPT22011,340-130 (-8.84%)15,100-17,800116,720HCM9 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (VND)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CFPT210710-10 (-50%)367,80088,200-9,80098,1204 months
CHPG21152010 (+100%)1,438,80043,300-12,70056,1004 months
CMBB21064020 (+100%)476,00031,800-2,20034,1604 months
CMSN2109510-20 (-3.77%)213,800151,0001,191155,9214.3 months
CMWG2110290-60 (-17.14%)378,600133,2002,200134,4804 months
CPNJ210830030 (+11.11%)105,20095,500-898100,5714.3 months
CSTB21111,48010 (+0.68%)356,00034,6004,60034,4404.3 months
CTCB2110100-10 (-9.09%)455,00049,800-4,20054,7004.3 months
CVHM2112180-40 (-18.18%)214,50079,400-4,60085,8004.3 months
CVPB210920-10 (-33.33%)298,50034,300-6,81141,1894 months
CVRE2111300-20 (-6.25%)372,70033,1001,10033,2004 months
CFPT21082,040-110 (-5.12%)2,20088,200-18,635119,0759 months
CHPG21161,000-50 (-4.76%)12,10043,300-18,11065,4109 months
CTCB21111,17090 (+8.33%)10049,800-6,55061,0306 months
CVPB21101,14070 (+6.54%)45,00034,300-6,52543,3566 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:FPT
Underlying Issuer:FPT Corporation (HOSE: FPT)
CW Issuer:VNDirect Securities Corporation (VND)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:4 months
Publish date:09/28/2021
Listing date:10/15/2021
First trading date:10/19/2021
Final trading day:01/24/2022
Maturity Date:01/26/2022
Conversion Ratio:12 : 1
Offering Price:1,500
Exercise price:98,000
Listed Shares:6,000,000
Outstanding Shares:6,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.