Chứng quyền CFPT02MBS21CE (HOSE: CFPT2106)

CW CFPT02MBS21CE

Ngừng giao dịch

500

-30 (-5.66%)
06/01/2022 15:00

Mở cửa510

Cao nhất600

Thấp nhất500

Cao nhất NY3,390

Thấp nhất NY500

KLGD337,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở93,500

Giá thực hiện89,300

Hòa vốn **93,300

S-X *4,200

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (226.168) - HPG (201.737) - DIG (108.965) - CEO (89.714) - PDR (82.856)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT220420-10 (-33.33%)107,000-12,19286,655MBS6 tháng
CFPT220550 (0.00%)22,500-17,63192,228VCI6 tháng
CFPT220620 (0.00%)86,900-16,64391,041VND4.5 tháng
CFPT2207450-20 (-4.26%)344,50016276,807VND4.5 tháng
CFPT2208270-10 (-3.57%)246,500-10,70086,080SSI4 tháng
CFPT220936010 (+2.86%)66,800-13,70091,600SSI7 tháng
CFPT221079020 (+2.60%)14,300-15,70097,900SSI12 tháng
CFPT2211410 (0.00%)-10,70089,100HCM6 tháng
CFPT22121,21030 (+2.54%)224,7004,30082,100ACBS8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT220420-10 (-33.33%)107,00074,300-12,19286,6556 tháng
CHDB220730-10 (-25%)7,20015,450-4,14019,6626 tháng
CKDH220810 (0.00%)8,10025,650-10,24135,9366 tháng
CVRE2210350110 (+45.83%)40,70030,5001,70030,2006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:27/08/2021
Ngày niêm yết:15/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:17/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:06/01/2022
Ngày đáo hạn:10/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:8 : 1
Giá phát hành:2,650
Giá thực hiện:89,300
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.