Chứng quyền FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (HOSE: CFPT2105)

CW FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-10

3,210

-110 (-3.31%)
29/11/2021 15:00

Mở cửa3,110

Cao nhất3,300

Thấp nhất3,110

Cao nhất NY4,500

Thấp nhất NY2,700

KLGD602,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH18,000,000

Số ngày đến hạn38

Giá CK cơ sở98,100

Giá thực hiện85,095

Hòa vốn **100,985

S-X *13,005

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2105: CFPT2104 CFPT2102 CFPT2110 CFPT2106 CMSN2105
Trending: HPG (174.198) - MBB (123.762) - SSI (106.910) - DIG (86.593) - FLC (76.715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
29/11/2021Thời tăng vốn của công ty chứng khoán
25/11/2021SSI: Quyết định về việc cập nhật Điều lệ công ty
25/11/2021SSI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Mạnh Hùng
25/11/2021SSI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn
25/11/2021SSI: Quyết định của HĐQT về việc cập nhật điều lệ công ty
16/08/2021Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
01/06/2021Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
01/06/2021Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
17/08/2020Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13/05/2020Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.